Životní prostředí

Tato část obsahuje informace týkající se uvedených oblastí. V oblasti energetiky bychom chtěli informovat o novinkách týkajících se nejen dotačních možností, ale také aktuálních trendech ve snižování energetické náročnosti (nejen) budov.

V oblasti životní prostředí pak kromě standardních témat (odpady, voda) naleznete problematiku stavebního zákona, zemědělského půdního fondu, myslivosti, sucha či komplexních pozemkových úprav. Zároveň byste zde měli nalézt informace o odpovídajících dotačních titulech.

Mgr. Alena Klimt, DiS.

garant rubriky

11.07.2024

2,5 metru navíc pro stromy

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu dává zelenou výsadbám podél cest.

27.06.2024

Zapojte se ke snaze posílit informovanost, připravenost a odolnost vůči přírodním katastrofám a jejich následkům na lokální úrovni

Na území České republiky byl spuštěn mezinárodní projekt LOCALIENCE, jehož cílem je posílit informovanost, připravenost a odolnost obcí a měst vůči přírodním katastrofám a jejich následkům na lokální úrovni. 

16.06.2024

Zelenými obcemi 2024 se staly Černovice a Kamýk nad Vltavou 

Černovice z okresu Pelhřimov a Kamýk nad Vltavou z příbramského okresu se staly vítězi druhého ročníku soutěže Zelená obec roku.

07.06.2024

Příprava na konec kotlů 1. a 2. emisní třídy a Komunitní energetika II - příklady z praxe

Přihlaste se na on-line webináře ministerstva životního prostředí. První s názvem Příprava na konec kotlů I. a II. emisní třídy vás připraví na blížící se konec těchto kotlů, který bude účinný od 1. září 2024. Druhý webinář nese název Komunitní energetika II - příklady z praxe.

20.05.2024

Od prvního září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

V pondělí 20. května proběhla na MŽP tisková konference k zákazu používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Za SMO ČR se jí zúčastnil místopředseda Svazu a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal.

17.05.2024

V ČR loni ubylo obalového odpadu, Češi ale v třídění nepolevili. 

V roce 2023 vzniklo v ČR 1,261 milionu tun obalového odpadu, což je meziročně o 4 % méně. Firmy uvedli na trh jednak méně baleného zboží a obalů, častěji také balili své výrobky do opakovaně použitelných obalů.

30.04.2024

Nové metodologické rámcové hodnocení finančních rizik spojených se ztrátou biodiverzity a degradací ekosystémů

Nová studie, připravená pro Evropskou komisi, navrhuje metodologický rámec pro hodnocení finančních rizik spojených se ztrátou biodiverzity a degradací ekosystémů.

24.04.2024

Efektivní sběr a třídění obalů s využitím QR kódů

Na semináři dne 25. 4. 2024 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma „Efektivní sběr a třídění obalů s využitím QR kódů“ prezentoval stanovisko Svazu měst a obcí ČR místopředseda Svazu a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal.

05.04.2024

Vzdělávací seriál "Malé obce a voda" připravuje bohatý program v průběhu celého roku.

Rozmanitý program včetně plánovaných exkurzí je zdarma. 1. díl seriálu se bude konat 25. dubna 2024.

26.03.2024

Projekt Landscape in Focus vytváří na základě případových studií manuál pro malé a středních obce v oblasti krajinářství

Staňte se inspirací v projektu LANDSCAPE IN FOCUS / KRAJINA PRO OBCE! V rámci projektu se hledají případové studie, které mají sloužit jako inspirace a zdroj informací pro malé a střední obce.

21.03.2024

Získejte peníze na výsadbu stromů s Nadací Partnerství

Nadace Partnerství informuje o dvou grantech, které mohou mimo jiné využít i města a obce pro výsadbu stromů a zeleně, přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů. Ve dvou výzvách můžete získat celkem až 350 000 Kč. Pozor, žádat o grant z programu Škoda Stromky lze již jen do 1. dubna 2024.

18.03.2024

Budování dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla územními samosprávnými celky

Metodika popisuje a identifikuje klíčové otázky budování dobíjecí infrastruktury obcemi, popisuje vhodný postup při realizaci projektu zajištění výstavby a provozu dobíjecí stanice a navrhuje vhodný smluvní vztah se zhotovitelem a provozovatelem dobíjecí stanice. Metodika primárně směřuje na budování veřejné dobíjecí infrastruktury, přiměřeně lze však základní principy aplikovat i pro budování neveřejné dobíjecí infrastruktury určené výhradně pro potřeby samosprávy.

06.02.2024

Bezplatnou registrace na Den starostů 2024 můžete získat již jen do 12. února! Letos pod heslem "Budoucnost je v přítomnosti"

5. března Svaz opět pořádá při veletrhu Aquatherm bezplatný odborný program Den starostů a jako každoročně, na téma vody. Letos se zaměříme na novou směrnici o čištění městských odpadních vod a připravíme Vás na novelu zákona o vodách. Věnovat se budeme preventivním opatřením i inovačním řešením, která mohou obci přinést nemalé úspory. 

22.01.2024

Sázíme budoucnost

Nově lze na interaktivní mapě zaregistrovat veškeré aktivity spojené s výsadbou stromů ve správních obvodech, vyjma zalesňování. Díky registracím výsadeb vzniká unikátní přehled o druzích a počtech stromů, lokalitách a subjektech, které v ČR výsadby podporují a je tak alespoň částečně možné měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy, na životní prostředí.

15.01.2024

Postoj SMO ČR k novele obalového zákona o povinném zálohování

Do 8. ledna 2024 bylo možné podávat připomínky k novele obalového zákona, která zavádí povinný zálohový systém pro vybrané jednorázové nápojové obaly. Svaz měst a obcí ČR připomínkoval návrh Ministerstva životního prostředí a vycházel také z podnětů členů Komise životního prostředí (KŽP) a praktických připomínek starostů z území.

08.01.2024

Jak na energetická společenství

Nepropásněte podání dotace na založení Společenství obcí a myslete při tom na jeho budoucí funkčnost a stabilitu. Partner Energetické konference SMO ČR pro vás připravil základní přehled budoucí funkčnosti a nástroj k řešení energetické optimalizace v rámci společenství.

08.01.2024

Obce mluví o vodě

Svaz měst a obcí ČR se v roli aplikačního garanta podílel na vzniku publikace „OBCE MLUVÍ O VODĚ: Pravidla a postupy pro komunikaci vybraných opatření na hospodaření s dešťovou vodou mezi místní samosprávou a veřejností“.

12.12.2023

Zavedení povinného zálohového systému - jdeme do finále?

Dne 16. 11. 2023 se v Poslanecké sněmovně konala za spolupořádání Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR odborná debata k otázce zavedení povinného zálohování.

08.12.2023

Zálohování PET lahví a plechovek pro města a obce

MŽP připravilo na 19. prosince 2023 on-line webinář pro komunální politiky, starosty a zástupce měst a obcí. Tématem bude zálohování PET lahví a plechovek. Konec registrace je 14. 12.2023.

15.11.2023

Česko - německý klimatický dialog

4. česko-německý klimatický dialog se uskuteční v pondělí 20. listopadu 2023 od 9 do 14 hodin v Liberci a také online. 

14.11.2023

Diskuse k zavedení zálohového systému

Dne 16. listopadu 2023 proběhne od 10:00 v budově PSP, v Konírně, odborná debata na téma "Diskuse k zavedení zálohového systému". Debata bude NEVEŘEJNÁ (pouze pro pozvané hosty), sledovat ji bude možné na Streamu 3.

17.10.2023

Likvidace jednorázových plastů – návrh smlouvy od výrobce Procter&Gamble Czech Republic s. r. o.

V posledních dnech byla řada měst a obcí oslovena s návrhem smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu od společnosti Procter&Gamble Czech Republic s. r. o., která je předkládána prostřednictvím zástupce této společnosti, a to společností MARKET VISION s. r. o.

13.09.2023

Desatero spotřebitele

Energetický regulační úřad (ERÚ) pokračuje ve své informačně-osvětové kampani #AktivneNaEnergie. Nově zpracoval desatero rad, v němž spotřebitelé najdou tipy, jak být aktivní, a předcházet tak problémům.

31.08.2023

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti 

Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašují již 17. ročník tradiční soutěže. 

28.07.2023

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2023.

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím svého Registru vinic na Portálu farmáře eAGRI upozorňuje na povinnost podat do 11. 9. 2023 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2023.

21.07.2023

Den modrozelených měst 2023: Efektivní komunikace a potravinová soběstačnost

Bezplatná konference se koná 19. října v Praze a je pořádána v rámci projektu TAČR "Obce mluví o vodě", který podpořil i Svaz měst a obcí ČR.

03.07.2023

Nové znění GBER

Evropská komise již 9. 3. 2023 zveřejnila text nového znění nařízení, které má „umožnit, zjednodušit a urychlit podporu pro zelenou a digitální transformaci EU“.

25.05.2023

Pomozte chránit srnčata. Kampaň Stop sečení srnčat radí, jak.

Každoročně při sečení zemře kolem 60 000 srnčat. Lze tomu však zabránit. Kampaň Stop sečení srnčat připravila pro starosty a jejich občany informace, jak mohou pomoci v jejich regionu.

04.05.2023

Nové smlouvy se společností EKO-KOM

S ohledem na novou legislativu v odpadovém hospodářství připravila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. nové smlouvy, které jsou připraveny k podpisu s obcemi. Obsahují zcela novou koncepci, kdy smlouva je rozdělena na smlouvu samotnou a všeobecné obchodní podmínky. Svaz měst a obcí ČR proto požádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o stanovisko k návrhu nové smluvní dokumentace ze strany EKO-KOM, a. s.

17.04.2023

Jak občanům poskytovat informace

Metodické doporučení pro poskytování informací obcemi o odpadovém hospodářství občanům a Soustava indikátorů odpadového hospodářství obce.

08.04.2023

TOULAVÉ, ZDIVOČELÉ A OPUŠTĚNÉ KOČKY V OBCI

Ministerstvo zemědělství, Odbor živočišných komodit a ochrany zvířat vydal v březnu tohoto roku své stanovisko, jež se týká toulavých, zdivočelých a opuštěných koček, které se mj. pohybují i v obcích. Prosíme, věnujte tomuto tématu pozornost a informujte prostřednictvím Vašich webových stránek i občany Vašich obcí. Někdy pomoc není pomocí, ba naopak, je více škodou a přemnožené „kočičí kolonie“ se mohou stát i zdrojem mnoha problémů.

22.03.2023

VODA V OBCI - Karta investičních příležitostí nyní nově ke stažení

Karty investičních příležitostí vznikly v rámci Inspiračního fóra SMO ČR 2023.

16.03.2023

Přes 5,5 milionu na nové stromy

Nadace Partnerství podpořila další více jak padesátku komunit v péči o přírodu a krajinu. V grantové výzvě na výsadby stromů rozdělila více jak pět a půl milionu korun.

13.03.2023

Projekt BiodiverCity

Chcete se podívat zblízka na realizaci URBACT projektu a věnujete se ve Vašem městě více tématu biodiverzity? Přidejte se v roli pozorovatele k připravovaném projektu BiodiverCity.

09.02.2023

Jak Recyklohraní pomáhá školám, městům a obcím?

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět již 15 let rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou úkolů, her, menších projektů a vzdělávacích akcí. Pedagogům poskytuje metodickou podporu v podobě příruček, výukových scénářů, tematických videí a vzdělávacích seminářů či webinářů. Nabídku doplňují lektorské programy pro doplnění výuky přímo ve školách.

09.02.2023

Přihlaste se do programu PROSPECT+

V rámci programu PROSPECT+ mají města, regiony a jejich energetické agentury přístup k vzájemnému učení a výměně zkušeností v oblasti inovativního financování svých místních nebo regionálních opatření v oblasti energetiky a klimatu v různých systémech financování, jako jsou EPC projekty, financování třetí stranou, revolvingové a intracting fondy nebo družstva pro energetické komunity.

03.02.2023

OPŽP vypsalo nové dotace pro samosprávy

Požádejte proto o podporu i Vy.

31.01.2023

Akce Ukliďme Česko letos připadá na apríla. Zapojí se i Vaše obec?

Hlavní úklidový den letošního jubilejního 10. ročníku akce Ukliďme Česko připadá na sobotu 1. dubna. Přihlásit se mohou jednotlivci i celé obce. Iniciativa poskytne pytle a rukavice i potřebnou propagaci.

11.01.2023

Zajímáte se o Inovační fond?

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář.

03.01.2023

Změna smluv o zajištění odvozu odpadu z obalů - Jste skutečně ochotni platit více?

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., jež zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem, a jež se podílí zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu, s účinností od 01.01.2023 oznámila změnu příloh Smluv o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů. Změna se týká zejména výrazného zvýšení odměn spojených s materiálovou recyklací pro vybrané komodity/druhotné suroviny u úpravců a zpracovatelů odpadů.

19.12.2022

Výzva pro prodávající vodného a stočného

Ministerstvo financí zasílá opakovanou výzvu pro prodávající vodného a stočného.

23.11.2022

Jak na zdravou a živou krajinu

On-line seminář Jak na zdravou a živou krajinu se koná 1. prosince od 12 hod a zástupce obcí provede pozitivními změnami ve využívání zemědělské krajiny.

14.11.2022

Komunitní energetika ve 21. století

Zajímá Vás, jakou roli hrají města a obce v energetických společenstvích obnovitelných zdrojů?

26.10.2022

Finanční podpora pro projekty výsadby zeleně ve městě i na venkově

Téměř pět milionů korun už rozdělila Nadace Partnerství zájemcům o podzimní výsadbu stromů. Stejnou částkou podpoří zeleň a vodu ve městě i na venkově hned ve dvou grantových výzvách pro jaro 2023. Příspěvek do 150 000 Kč mohou získat jednotlivci, neziskové organizace, školy, firmy i obce.

24.10.2022

Jednorázové plasty v otázkách a odpovědích

Ministerstvo životního prostředí s ohledem na aktuální legislativu a řadu otázek, jež jsou k její aplikaci pokládány, připravilo dokument, jež se věnuje podrobně a srozumitelně odpovědím na nejčastější otázky směřující k zákazu uvádění na trh vybraných plastových výrobků.

13.10.2022

Rádce pro obce jako vlastníky zemědělské půdy

Webový portál Rádce pro obce jako vlastníky půdy nejen pro zastupitele a zastupitelky obcí.

30.09.2022

Zveme Vás na konferenci 10 let monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

Akci pořádá Státní pozemkový úřad 22. listopadu 2022 v Praze. Vstup na akci je zdarma, z kapacitních důvodů je však nutné se zaregistrovat.

08.09.2022

Zapojte se do programu PROSPECT+

Od roku 2017 vyvíjí PROSPECT+ jedinečný program pro rozvíjení kapacit místních a regionálních samospráv pro inovativní financování opatření v oblasti energetiky a klimatu.

28.07.2022

DPH ve výši 21 % u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektozařízení

Dne 22. června 2022 jednal Koordinační výbor s Komorou daňových poradců ve věci výše sazby DPH u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení. Výsledkem je potvrzení správnosti dosavadní převažující praxe.

27.07.2022

ÚP ČR je připraven pomoci obyvatelům i obcím z Hřenska

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem lidem, které postihl požár v oblasti Hřenska. Je připraven pomoci jak samotným občanům, jimž živel nenávratně poškodil majetek, tak i obcím při odstraňování následných škod. Jejich starostové se mohou obracet na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR.

12.07.2022

O grant pro výsadbu stromů můžete žádat již jen do konce července.

Požádejte si o grant u Nadace Partnerství. V grantovém programu Sázíme budoucnost na podzimní výsadby stromů můžete letos získat až 150 tisíc korun.

28.06.2022

Dvě nové výzvy Modernizačního fondu cílené na menší obce i města

Připojte se k živému vysílání, na kterém budou obě výzvy, které položí základ pro komunitní energetiku, blíže popsány a srozumitelnou formou budou vysvětleny i další souvislosti.

08.06.2022

CHEMICKÁ RECYKLACE je recyklací pokročilou…

Odpadové projekty, například na bázi plazmového zplyňování, ukazují novou a jednoznačně smysluplnou cestu odklonu od skládkování a současného zastaralého energetického využití komunálního a jiného typu odpadu, konkrétně jde o neekologické a neefektivní spalování.

27.05.2022

Metodiku Voda ve městě můžete nyní podpořit na platformě Hithit

Pomozte vrátit přírodu do měst! Tým mladých odborníků ze dvou českých univerzit chystá rozšířený dotisk úspěšné metodiky Voda ve městě, která se věnuje udržitelnému hospodaření s dešťovou vodou. Na crowdfundingové platformě Hithit nyní autoři sbírají prostředky na realizaci. Podpořit je můžete i vy.

19.05.2022

Každý obyvatel ČR vytřídil loni skoro 72 kilogramů odpadu. To je o 5 kilogramů více než v roce 2020

Češi loni v třídicích systémech obcí a měst vytřídili více než 766 tisíc tun využitelných odpadů, z toho téměř 55 % tvořily obaly.

04.03.2022

Zveřejňování povinných informací o komunálním odpadu dle zákona o odpadech – zbytečný strašák?

Odpadová legislativa klade na obce četné nároky, jedním z nich je i povinnost zveřejňovat informace o obecním nakládání s komunálními odpady.

01.03.2022

Úřad práce prosí obce o spolupráci – 30 000 odběratelů stále v režimu DPI

Úřad práce si dovoluje skrze SMO ČR požádat obce o spolupráci při kontaktování spoluobčanů, kteří doposud neodešli z režimu DPI.

03.02.2022

Na otázku "Jak se úspěšně adaptovat na změnu klimatu na jižní Moravě a v Dolním Rakousku" se pokusí odpovědět on-line přeshraniční setkání

V úterý 22. února 2022 se můžete zapojit do on-line přeshraničního setkání na téma "Jak se úspěšně adaptovat na změnu klimatu na jižní Moravě a v Dolním Rakousku".

01.02.2022

Zálohový systém na obaly na nápoje

Svaz průmyslu a dopravy ČR pořádá 23. 2. 2022 od 9 hod. seminář k Zálohovému systému na nápojové obaly, na kterém vystoupí s příspěvkem i místopředseda SMO ČR Pavel Drahovzal.

28.01.2022

Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG)

Evropská komise včera zveřejnila nové Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG). K datu 27.1.2022 tak vstoupil předpis v účinnost.

25.01.2022

Jak na likvidaci nedopalků v souladu se zákonem o jednorázových plastech? Krátký dotazník ke způsobu úhrady vzniklých nákladů obcím.

Předsedové SMS ČR a SMO ČR prosí o vyplnění krátkého dotazníku. Odpovědi z dotazníku budou sloužit k tvorbě modelu pro úhradu vzniklých nákladů obcím. V článku naleznete plné znění dopisu.

12.01.2022

Žádost o spolupráci – Krátký dotazník k adaptaci měst ČR na změnu klimatu

Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci a vyplnění krátkého dotazníku ve věci adaptace měst ČR na změnu klimatu.

10.01.2022

Nevydání vyhlášky o poplatku za komunální odpad a jeho důsledky

S účinností od 1. ledna 2021 byl vydán nový zákon o odpadech[1] a s ním i související změnový zákon, který se dotknul mj. problematiky místních poplatků.

27.12.2021

Série webinářů SFŽP představuje nejdůležitější dotačními programy.

Webináře budou probíhat 10. - 13. ledna 2022 online a zdarma

09.12.2021

Pomůžete rozšířit ptačí parky?

SMO ČR podporuje snahu České společnosti ornitologické o rozšíření ptačích parků. Níže si dovolujeme sdílet informace o projektu ČSO.

06.12.2021

Nová metodická příručka k cenové regulaci vodovodů a kanalizací ke stažení

Ministerstvo financí, coby cenový regulátor v oblasti vodovodů a kanalizací, vyšlo vstříc požadavkům samospráv a připravilo metodickou příručku k cenové regulaci oboru vodovodů a kanalizací pro roky 2022–2026.

01.12.2021

Školní sběry tříděných odpadů

Dopisem místopředsedy Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala si dovolujeme upozornit na novou povinnost obcí související s novelou Zákona o odpadech.

30.11.2021

Máte už novou odpadovou vyhlášku?

Všechny obce do konce tohoto roku musí přijmout novou obecně závaznou vyhlášku, na základě které budou vybírat poplatky za odpad. Vyhláška by měla být schválena nejpozději v polovině prosince, aby byly splněny lhůty a požadavky zákona o obcích.

16.11.2021

JAK MLUVIT S VEŘEJNOSTÍ O HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Představte si, že jako starosta znáte opatření, které vám pomůže začlenit do města více zeleně, vodních prvků, a umožní vám lépe využívat zejména v létě tolik vzácnou dešťovou vodu. Bude se toto opatření občanům líbit?

02.11.2021

MŽP představilo seznam plánovaných dotací pro obce

Ministerstvo životního prostředí pro příští rok počítá s řadou programů podpory, ze kterých budou moci čerpat i města a obce. Jde např. o dotační tituly zaměřené na boj proti klimatickým změnám, prevenci rizika katastrof a zvyšování odolnosti vůči nim, dále také programy péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, vytváření a péči o krajinné prvky.

07.10.2021

Chemie pomáhá. Nejen byznysu

Investice do nových inovativních technologií rozhodně mají smysl, nejen pro byznys, ale i pro celou společnost. Shodli se na tom hlavní řečníci odborného semináře, který ve středu 6. 10. 2021 uspořádala Hospodářská komora ČR a Svaz chemického průmyslu ČR, který v tomto roce rozjíždí osvětový projekt „CHEMIE POMÁHÁ“. Za SMO ČR se akce zúčastnil jeho místopředseda a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal.

06.10.2021

Memorandem chceme podpořit péči o lesy

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) společně se Svazem měst a obcí České republiky a Českou biskupskou konferencí prostřednictvím memoranda žádají Ministerstvo zemědělství, aby zohlednilo místní podmínky a potřeby České republiky v oblasti lesního hospodářství a vyčlenilo v pilíři rozvoje venkova Společné zemědělské politiky 130 mil. EUR na nadcházející programové období 2023-2027.

18.08.2021

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Na příspěvcích na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2020 poskytne Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů celkem 3,6 miliardy korun.

09.08.2021

Workshop na téma odkanalizování menších obcí decentralizovaným systémem v rámci veletrhu FOR ARCH.

Workshop proběhne 21. 9. 2021 od 11:00 hodin v rámci veletrhu FOR ARCH v Praze.

28.07.2021

Zapojte se do veřejných konzultací

Prostřednictvím veřejných konzultací máte možnost vyjádřit svůj názor na záběr a zaměření nových iniciativ, na jejich priority a na přidanou hodnotu souvisejících opatření přijímaných na úrovni EU a můžete se tak zapojit i do hodnocení stávajících politik a právních předpisů.

28.07.2021

Místní poplatky za komunální odpad

Ministerstvo financí dnes vydalo metodickou pomůcku pro oblast místních poplatků za odpady.

26.07.2021

Balíček „Fit for 55“ představen

Evropská komise představila soubor opatření, jejichž cílem je učinit politiky EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění vhodné ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

23.07.2021

POZOR: Znalost nové odpadové vyhlášky publikované 23. července je pro obce nutností

Ve Sbírce zákonů byla 23. 7. 2021 publikována nová odpadová vyhláška č. 273/2021 Sb. Odpadová vyhláška upravuje mj. podrobnosti nakládání s komunálními odpady, podmínky školního sběru a komunitního kompostování, ukládání odpadů na skládky, požadavky na údaje o odpadu a pravidla vedení jeho evidence. V neposlední řadě vyhláška vymezuje povinnosti úřadů ORP při kontrole zaslané evidenční dokumentace.

01.07.2021

MŽP otevírá veřejnou konzultaci k ochraně ovzduší v ČR

Ministerstvo životního prostředí se obrací na širokou veřejnost s výzvou, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k ochraně ovzduší v ČR.

09.06.2021

Obce si nové partnery v odpadovém hospodářství hledat nemusí

Vzhledem k relativní čerstvosti a komplexitě balíčku odpadové legislativy nepřekvapí, že stále panují jisté výkladové nejasnosti. V nedávné době se na Kancelář SMO ČR obrátilo hned několik obcí, které řešily otázku, zda lze z § 16 zákona o  výrobcích s ukončenou životností dovodit povinnost obce uzavřít smlouvu s vícero provozovateli kolektivního systému zpětného odběru.

31.05.2021

Bojujeme za lepší životní prostředí ve městech

Svaz podporuje výstavbu nové infrastruktury pro hromadnou dopravu, nicméně stejně tak důležitá je i modernizace stávající sítě této dopravy.

31.05.2021

Nestátní vlastníci lesů zásadním způsobem nesouhlasí se zněním nového stavebního zákona

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) vyjadřuje svůj nesouhlas s návrhem nového stavebního zákona, který nyní míří do Senátu. Výhrady SVOL se týkají zejména dvou záležitostí: snížení velikosti ochranného pásma lesa a zařazení stavebních úřadů mezi orgány státní správy lesů.

18.05.2021

Na Vysočině již začalo rojení kůrovce. Boj o záchranu lesů pokračuje. Pomůže vláda vlastníkům lesů?

Závěr prvního květnového týdne a následující teplé víkendové dny nastartovaly rojení kůrovce na Vysočině, která je aktuálně regionem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Lesníci nevzdávají boj o záchranu lesních porostů. SVOL proto vyzývá návštěvníky lesů k maximální opatrnosti při pohybu v lesích.

07.05.2021

Každý obyvatel ČR vytřídil loni téměř 67 kilogramů odpadů

Praha, 5. května 2021 V systémech obcí a měst ČR loni lidé vytřídili více než 713 tisíc tun využitelných odpadů (z toho téměř 403 tisíc odpadů z obalů). Navzdory pandemii, která zejména zpočátku komplikovala třídění odpadu, se množství vytříděného odpadu zvýšilo meziročně zhruba o 20 tisíc tun! Každý obyvatel ČR vytřídil loni v průměru téměř 67 kilogramů papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů.

04.05.2021

Aktualizované otázky a odpovědi k jednorázovým plastům

Ministerstvo životního prostředí připravilo odpovědi na nejčastější dotazy k povinnostem vyplývajícím ze směrnice EU 2019/904 a návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

26.04.2021

Přeshraniční projekt ADAPTRegion AT-CZ pomůže obcím z příhraničních krajů úspěšně se adaptovat na změnu klimatu

Projekt ADAPTRegion AT-CZ chce pomoci městům a obcím s adaptací na změnu klimatu v příhraničních regionech České republiky – v Jihomoravském a Jihočeském kraji a na Vysočině a poté sdílet získané zkušenosti i s dalšími regiony. Svaz měst a obcí se stal jeho strategickým partnerem.

21.04.2021

Nová pravidla, nové zmatky

Do druhého čtení se v Poslanecké sněmovně dostal vládní návrh novely zákona o myslivosti. Předseda SMO ČR a starosta města Kyjov se k němu vyjádřil níže v článku.

19.04.2021

Odpověď GFŘ k žádosti SMO ČR o vysvětlení DPH u komunálního odpadu

Svaz měst a obcí ČR obdržel od Generálního finančního ředitelství vyjádření ve věci žádosti o vysvětlení sazby DPH v případě „komunálního odpadu“.  Svaz reagoval na informaci GFŘ vydanou dne 11. 2. 2021, která se věnuje změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021.

12.04.2021

Metodický podklad pro třídící linky - Příprava výstupů z třídění plastových odpadů pro výrobu paliv z odpadů

Ministerstvo životního prostředí v rámci probíhající diskuse k využití části vytříděných plastových odpadů a v souladu se strategií Ministerstva životního prostředí omezovat skládkování odpadů, připravilo podklad pro třídící linky ke zlepšení kvality výstupů využitelných při výrobě paliv z odpadů.

07.04.2021

Evropská cena pro veřejný sektor (EPSA) 2021

Evropský institut veřejné správy (EIPA) vyhlašuje každé dva roky Evropskou cenu pro veřejný sektor (EPSA). Tato cena je udělována nejlepšímu a nejvíce inovativnímu projektu v rámci evropských veřejných správ. Účelem této ceny je sdílení dobré praxe a podpora inovativních projektů napříč evropskými veřejnými správami. Oficiálními partnery Evropské ceny pro veřejný sektor 2021 je Evropská komise, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. Přihlásit své inovativní projekty můžete do 3. května.

06.04.2021

Posouzení zvýšení plateb za plastový odpad z obcí - přehledný manuál

Zdražila vám svozová firma odběr vytříděných plastů ze žlutých kontejnerů a jejím argumentem jsou zvýšené ceny plastových výmětů od třídících linek kvůli jejich jinému využití? Přehledný manuál poradí, jak si spočítat reálné navýšení cen.

26.03.2021

Zapojujeme města do klimatických řešení

Účastníci již proběhlého webináře Zapojujeme města do klimatických řešení i ostatní zájemci najdou jeho záznam i řadu odkazů na publikace, tiskovou zprávu a další níže v článku.

18.03.2021

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje zrušena

4. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ se kvůli koronaviru ruší.

16.03.2021

Webinář k nové odpadové legislativě

30. března si nenechte ujít webinář CZ Biom - České sdružení pro biomasu, z.s. určený zejména pro provozovatele kompostáren.

04.03.2021

Jak zacházet s odpadem z antigenních testů určených k samotestování osob?

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo metodiku, která se od tohoto týdne stává více než aktuální. Přinášíme ji v příloze.

04.03.2021

Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a příslušných prováděcích předpisů.

24.02.2021

Jak na zdravou a živou krajinu

Unikátní seminář a poradenství pro obce. Nejbližší termín už 4. 3. 2021, 12-16 hod.

18.02.2021

Evropský Zelený týden 2021 se blíží!

Zapojte se i Vy!

11.02.2021

Metodický pokyn k zákonu o výrobcích s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí vydalo další metodický pokyn v souvislosti s novou odpadovou legislativou. Jedná se o metodický pokyn k novému zákonu o výrobcích s ukončenou životností k plnění některých povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel.