Sociálně-zdravotní oblast

V této rubrice naleznete informace týkající se celé sociálně-zdravotní agendy, tedy informace týkající se jak problematiky sociálních služeb a sociální práce, zaměstnanosti, rodiny, ale také nedostatku lékařů, nové legislativy v oblasti úhradových vyhlášek či sociálního bydlení a vyloučených lokalit.

Mgr. Claudia Šrámek (dříve Varhol)

garant rubriky

18.04.2024

Odstartoval jubilejní 10. ročník Run and Help Konta Bariéry

Běhání, které pomáhá, to je projekt Run and Help Konta Bariéry. Letos se tisíce dětí i dospělých po celé České republice rozběhnou pro Kačenku a Šimona, kteří potřebují sportovní protézy. Podpořit dobrovolným startovným ale lze i nemocného spolužáka, nebo kolegu. Rozběhněte to také s Kontem Bariéry! Sportovat můžete kdekoliv a kdykoliv až do konce června. Stačí se registrovat na www.runandhelp.cz. Patronem jubilejního 10. ročníku Run and Help je kajakář Vavřinec Hradilek.

11.04.2024

MPSV zve na seminář

Ministerstvo práce a sociálních věcí vás zve na seminář, který organizuje kabinet ministra práce a sociálních věcí společně se sekcí legislativy MPSV. Seminář se bude konat 29. dubna 2024 od 13.00  do 16.00 hod. v  budově MPSV, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, v přízemí budovy - zasedací místnost „Klub“ .

11.04.2024

Vyhlášení nového ročníku soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2024

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni 8. dubna 2024 vyhlásil soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“. SMO ČR na soutěži spolupracuje.

15.03.2024

Nominace Pečující roku

Příběhy péče, které inspirují. Nominujte své favority na ocenění Pečující roku 2024!

05.02.2024

Den vzácných onemocnění mohou podpořit i města a obce

Česká asociace pro vzácná onemocnění připomíná, že poslední únorový den je již po šestnácté vyhlášen mezinárodním Dnem vzácných onemocnění. Symbolicky se mohou zapojit všechny veřejné budovy.

01.02.2024

Vyhlášení výzvy OP AMIF na podporu bydlení vysídlených osob z Ukrajiny

Dne 31. ledna 2024 byla ze strany Ministerstva vnitra vyhlášena 18. výzva v rámci Operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu.  

19.01.2024

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ: DĚTSKÁ SKUPINA V NEMOCNICI

Aktuálně se na Asociaci provozovatelů dětských skupin obrací nemocnice a zdravotnická zařízení k řešení personální krize lékařů, lékařek a zdravotních sester. Jedním z možných řešení je vlastní dětská skupina pro děti zaměstnanců od 1 roku, kterou lze nyní navíc vybudovat s podporou evropských dotací.

18.01.2024

Žádost o Mimořádnou okamžitou pomoc – formulář 

MPSV na svých stránkách uveřejnilo informace k podání žádosti o Mimořádnou okamžitou pomoc.

04.01.2024

Mění se vyhláška o úhradách od klientů za stravu a ubytování v sociálních službách

Novela vyhlášky o úhradách od klientů za stravu a ubytování v sociálních službách vstoupila v platnost dne 20. prosince 2023 a účinnost pak nabyla od 1. ledna 2024. Příslušná vyhláška vychází pod číslem 378. 

04.01.2024

Pozvánka

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na kurz v oblasti case managementu v sociální práci.

08.12.2023

Dočasná ochrana – změny ve fungování KACPU a přidělování státního humanitárního ubytování od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 vchází v platnost několik změn, které se týkají fungování sítě Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) a přidělování státního humanitárního ubytování novým žadatelům o dočasnou ochranu.

15.11.2023

Evropský týden testování na HIV a žloutenku

Využijte celoevropskou akci, která se bude konat ve dnech 20.-27.11.2023 v České republice stejně jako v ostatních zemích Evropy.

16.10.2023

Držitelé dočasné ochrany mohou využít mimořádnou okamžitou pomoc

Úřad vlády ČR zpracoval materiál pro poskytovatele sociálních služeb a podpory uprchlíkům z Ukrajiny pro případ, že se tyto osoby vyskytnou v hmotné nouzi. Přiložený materiál obsahuje bližší informace o možnosti čerpání dávky mimořádné okamžité pomoci („MOP“) a je dostupný rovněž v ukrajinském jazyce.

14.09.2023

1. projektový Workshop

MPSV realizuje projekt s názvem „Podpora implementace koordinovaného přístupu v systému poskytování sociální ochrany v ČR“.

26.06.2023

Dotazník o kvalitě sociálních služeb pro oběti domácího násilí

Španělská federace měst a provincií (FEMP) provádí výzkum kvality sociálních služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Žádá poskytovatele služeb pro genderovou rovnost na úrovni samospráv o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na potřeby a zkušenosti z práce s oběťmi různých forem násilí.

12.06.2023

Hygienické limity hluku ve světle novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Dne 6. června 2023 se na Ministerstvu zdravotnictví na základě výzvy Svazu měst a obcí ČR uskutečnilo jednání ve věci novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a jejich dopadů na města a obce.  Předmětem jednání byla nová úprava hygienických limitů hluku (dále jen „hygienické limity“) na komunikacích. Jednání se konalo za účasti zástupců Svazu měst a obcí ČR, zástupce spolku Koridor D8, zástupců Národní referenční laboratoře pro komunální hluk a představitelů dotčených samospráv.

08.06.2023

Soutěž Pečující roku 2023

Pátý ročník soutěže Pečující roku byl vyhlášen. Cílem ocenění je upozornit na problematiku neformální péče.

23.05.2023

Hodinka regionálního rozvoje: Dětské skupiny a infrastruktura sociálních služeb

Další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMO ČR přinesl velmi praktické informace k aktuálním výzvám na budování dětských skupin a k podpoře infrastruktury sociálních služeb.

23.05.2023

Zajišťování a hledání lékařské péče

Ministerstvo zdravotnictví připravilo dva letáky, pro občany a pro starosty s návodem jak postupovat při hledání a zajišťování lékařské péče.

15.05.2023

Metodika k novele Lex Ukrajina (V) - ubytování

V návaznosti na podněty z jednotlivých krajů zpracovalo Ministerstvo vnitra následující metodické doporučení, které se zabývá praktickou aplikací změn souvisejících s přijetím zákona 75/2023 Sb. (Lex Ukrajina V) týkajících se především ubytování osob s dočasnou ochranou v režimu nouzového ubytování.

02.05.2023

Znáte projekt Místo pro všechny?

Projekt realizuje Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj. V jeho rámci nabízí bezplatné semináře a poradenství v oblasti komunikace složitých, citlivých a polarizujících sociálních témat, které jsou určené zástupcům samospráv.

06.04.2023

Změny u příspěvku pro solidární domácnost

Od 1. července 2023 se mění poskytování příspěvku pro solidární domácnost.

13.03.2023

Jíme zdravě a s chutí

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vytvořilo ve spolupráci se zkušenými pedagogy výukový program do interaktivních tabulí pro žáky a pedagogy 1. stupně základních škol s názvem „Jíme zdravě a s chutí“.

28.02.2023

Anketa – realizace programu MMR Ukrajina II

Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje vypsání dotační výzvy Ukrajina II. pro rekonstrukci a výstavbu bytů pro ubytování uprchlíků, kteří přebývají aktuálně v nouzovém ubytování. Níže uvedené parametry výzvy považujte prosím za pracovní, budou předmětem dalších úprav. Cílem výzvy je snížit množství osob pobývajících v nouzovém ubytování (aktuálně cca 70 000).

16.02.2023

Naše argumenty byly konečně vyslyšeny

Ve středu 15. 2. 2023 schválil Senát novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

16.01.2023

Výstupy z dotazníku k výkonu sociální práce nám pomáhají!

Svaz měst a obcí ČR ke konci loňského roku oslovil všechny obce s prosbou o vyplnění dotazníku, který se věnoval výkonu sociální práce na obcích. Vytvořeny byly dvě verze dotazníku – jedna pro obce I. typu a druhá pro obce II. a III. typu, kde je sociální práce úlohou odborníků.
Z dotazníkového šetření vzešla řada zajímavých a zásadních výstupů. Dotazník vyplnilo 319 obcí I. typu a 184 obcí II. a III. typu. Výsledky budou využity při vyjednávání s příslušnými ministerstvy o nastavení adekvátního financování této agendy.

04.01.2023

Podpora pro rodiny z Ukrajiny

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023. č. j. MPSV-2022/232695-213

08.11.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení?

Sdílené bydlení má mnohá pozitiva a je vhodné nejen pro mladé.

04.11.2022

Svaz bojuje za navýšení financí na sociální práci na obcích. Pomůžete nám?

Vyplnění dotazníku je možné už jen do 15. listopadu. Za již vyplněné dotazníky velice děkujeme. Výsledky dotazníkového šetření budou využity při vyjednávání s příslušnými ministerstvy o navýšení finančních prostředků na tuto oblast, která je na mnoha obcích značně podfinancovaná. Na dotazníku jsme spolupracovali s MPSV i s odborníky z řad samospráv.

13.10.2022

Jak na trauma

Nadace Sirius v rámci svých aktivit zaměřených na problematiku ohrožených dětí dokončuje projekt pod názvem „Jak na trauma“, který je určen široké odborné veřejnosti pracující s lidmi (dětmi i dospělými). Jedná se o e-learning (celkem 11 edukačních videí v celkovém čase cca 70 minut), který bude volně dostupný všem cílovým skupinám.

11.10.2022

Metodický pokyn ohledně hluku z kostelních a radničních zvonů

Vyzvánění kostelních, ale i radničních zvonů nelze označit za zdroj hluku, který by podléhal výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

06.10.2022

Prostor pro sdílení podnětů měst a obcí v souvislosti s uprchlickou krizí s MPSV

Města a obce mají nyní prostřednictvím SMO ČR možnost sdílet své problémy, zkušenosti či jiné podněty v rámci Komise k adaptaci a integraci ukrajinských uprchlíků, která vznikla na Ministerstvu práce a sociálních věcí na základě pokynu ministra Mariana Jurečky. V Komisi má svého zástupce také Svaz měst a obcí, protože města a obce jsou v této oblasti významnými partnery.

06.10.2022

Dotace na podporu rodin z Ukrajiny

MPSV vypisuje dotační výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let).

16.09.2022

Oceňme sociální pracovníky!

MPSV spustilo možnost zasílat nominace v rámci VI. ročníku ocenění „Gratias“ pro sociální pracovníky/sociální pracovnice, kteří/které přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice.

19.08.2022

MPSV zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny

Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Zaměřena bude na dvě oblasti – sociální poradenství a krizové intervence.

15.08.2022

Výzva na podporu sociální práce v rámci OPZ+

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 03_22_009 s názvem Podpora sociální práce.

05.08.2022

Je péče o seniory téma i ve vaší obci? Na konferenci SENIOR HOUSING II. se potkali odborníci napříč problematikou.

Souhrn konference SENIOR HOUSING II., pořádané ve spolupráci Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Unií pacientů ČR, konané dne 20.6.2022 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR

02.08.2022

Charita ČR a Svaz měst a obcí ČR společně podepsaly memorandum o spolupráci.

Spolupráci v oblasti sociální a zdravotní péče i humanitární a charitativní pomoci potřebným skupinám obyvatelstva stvrdil Svaz měst a obcí ČR podpisem memoranda s Charitou ČR.

27.07.2022

Jak na nouzové ubytování

Metodické doporučení odboru bezpečnostní politiky k některým aspektům nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší.

22.07.2022

Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením

Institut pro veřejnou správu Praha nabízí ve spolupráci s ministerstvem vnitra vzdělávací program.

21.06.2022

Mimořádné dotační řízení MPSV pro sociální služby v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Uveřejňujeme informace z dopisu od paní náměstkyně Odstrčilové poskytovatelům sociálních služeb.

16.06.2022

Fórum rodinné politiky letos ve Zlíně

Ve dnech 23.-24. června 2022 proběhne v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fórum rodinné politiky 2022. MPSV touto dvoudenní akcí pravidelně dává prostor všem klíčovým aktérům české rodinné politiky, aby se zapojili do diskuse na důležitá společenská a sociální témata.

24.05.2022

SENIOR HOUSING

Konference Senior housing je zaměřena na menší města a obce s rozšířenou působností a koná se v pondělí, dne 20.6.2022 od 13.00 hod. v Hlavním jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Je pořádaná ve spolupráci Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Unie pacientů ČR, se záštitou SMO ČR.

12.05.2022

Zkoušky odborné způsobilosti u pracovníků OSPOD již nejsou podmínkou pro poskytnutí transferu

MPSV vyhovělo podnětu Svazu měst a obcí ČR spolu se Sdružením tajemníků ve věci odborné způsobilosti u pracovníků OSPOD jako podmínky pro poskytnutí transferu.

06.05.2022

Úřad práce informuje

Generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon informoval SMO ČR o možnosti financování míst veřejně prospěšných prací v roce 2022 po ukončení rozpočtového provizoria.

28.04.2022

Souhrnná zpráva k projektu "Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel" je nyní dostupná i pro starostky a starosty

Projekt zpracovalo ČVUT a nyní své výstupy předává dále. Svaz měst a obcí podpořil projekt jako aplikační garant.

08.04.2022

Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

Požádejte si o příspěvek do 15. května 2022

05.04.2022

Metodické doporučení pro územní samosprávné celky k zajištění ubytovacích kapacit pro osoby přicházející z území Ukrajiny

Metodické doporučení obsahuje nezávazný návod, jak v praxi řešit zajištění ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny prostřednictvím krajů a obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném usnesením vlády.

21.03.2022

Nová legislativa k řešení uprchlické krize z Ukrajiny

Na ruskou invazi na Ukrajinu velmi rychle zareagovala i legislativa. Dne 21. 3. 2022 vešly v účinnost speciální zákony v oblasti školství, zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení uprchlíků přicházejících na území České republiky z Ukrajiny.

15.03.2022

Evropský rok mládeže již běží

Zjistěte o něm více

16.02.2022

Obec přátelská rodině a seniorům 2022

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 10. února 2022 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“. SMO ČR na soutěži spolupracuje.

10.02.2022

Přihlaste se do výzvy "Social Innovation Tournament"

Můžete získat odměnu až 75 000 EUR.

03.02.2022

28. února je Den vzácných onemocnění

V tento den se po celém světě rozsvěcují historické budovy, radnice a další významné stavby.

26.01.2022

Přeplavme svůj La Manche

Tradiční sportovní výzva Senzačních seniorů "Přeplavme svůj La Manche" se opakuje každoročně od roku 2015. Zapojte do ní i své seniory!

26.01.2022

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě

Za účelem sjednocení postupu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí (dále jen „místní příspěvkové organizace“) vydává Ministerstvo financí stanovisko k problematice mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

21.01.2022

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

05.01.2022

Oslovte své občany a pomozte jim!

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Úřadem práce ČR apeluje na starosty a starostky, aby všemi možnými kanály oslovili své občany a informovali je o možnostech pomoci při řešení obtížné životní situace. Do té se řada rodin a občanů dostala vzhledem k ukončení činnosti některých dodavatelů energií a přechodu k tzv. Dodavatelům poslední instance (DPI).

06.12.2021

Testy se samosprávám opět proplácet nebudou

Do datové schránky Svazu byla na vědomí doručena odpověď Ministerstva zdravotnictví (MZ), ve které Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění vysvětluje, proč nebudou samosprávám propláceny testy.

29.11.2021

Oslovte své občany a pomozte jim!

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) apeluje na starosty a starostky, aby všemi možnými kanály oslovili své občany a distribuovali mezi ně přiložený leták s informacemi, jak postupovat při výpadku dodavatele energií.

29.11.2021

Mimořádná pomoc

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, se do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) dostalo zhruba 20 % všech domácností.

29.11.2021

Upozorňujeme na možnost státní finanční pomoci občanům postižených růstem energií.

SMO ČR si v souvislosti s turbulentní situací na energetickém trhu dovoluje upozornit na možnost čerpání dávek mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na bydlení.

24.11.2021

Stanovisko k podmínkám konání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

A to s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 22. 11. 2021

05.10.2021

Metodické doporučení pro obce v souvislosti se zrušením bezdoplatkových zón

Ministerstvo vnitra vydalo v souvislosti se zrušením možnosti obcí vyhlásit opatření obecné povahy oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ze strany Ústavního soudu metodické doporučení.

04.10.2021

Milostivé léto odpustí dlužníkům také část dluhů vůči obcím

Od 28. října tohoto roku do 28. ledna 2022 se mohou lidé snáze zbavit svých dluhů vůči státu, zdravotním pojišťovnám a dalším veřejnoprávním věřitelům včetně krajů a obcí, jimi zřizovaným organizacím či většinově vlastněným obchodním společnostem, tedy např. vůči dopravním podnikům, nemocnicím či městským společnostem spravujícím bytový fond. Umožní to institut tzv. milostivého léta, který v rámci novely exekučního řádu schválil v srpnu Parlament.

17.09.2021

Doporučení ombudsmana - Podpora voliče v pobytové sociální službě

Kancelář veřejného ochránce práv vydala pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Doporučení, které se zabývá specifiky výkonu volebního práva lidmi s postižením pobývajícími v pobytových zařízeních sociálních služeb.

13.07.2021

VZDĚLÁVACÍ A DIGITÁLNÍ ODYSEA – VZDĚLÁVACÍ A DOTAČNÍ PROGRAM PRO SENIORY

Senzační senioři (SenSen) Nadace Charty 77 nabízejí podporu v oblasti digitálních technologií lidem starším 65 let po celé ČR. Pomozte nám vytipovat seniory, kteří tuto pomoc ocení.

23.06.2021

V České republice chybí stovky tisíc hodin pečovatelské služby

Tábor, 23. června – Pečovatelská služba není v České republice stále dostatečně dostupná, jak dokládají výsledky společného průzkumu zástupců poskytovatelů sociálních služeb, měst a obcí a místních samospráv. Stále existuje mnoho obcí, kde není možné poskytnout pomoc, péči a podporu přímo v domácnosti seniorů. V řadě případů totiž pečovatelky/pečovatelé úplně chybí nebo nejsou schopni reagovat na celkovou potřebu péče. Bez zásadní a systémové změny však zlepšení čekat nemůžeme.

15.06.2021

Veřejné opatrovnictví z pohledu samospráv i opatrovanců

Veřejní opatrovníci jakožto obce musí denně řešit řadu různých záležitostí – od ekonomických záležitostí až po udělování souhlasu s lékařskými zákroky, přičemž samozřejmě musí být respektována přání opatrovanců.

31.05.2021

Výzva ReactEU na Sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností již vyhlášena

Řídící orgán IROP v pondělí 31. května zveřejnil výzvu č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Příjem žádostí je zahájen současně s vyhlášením výzvy a bude ukončen nejpozději 3. února 2022. Pro žadatele je připravován on-line seminář, který se uskuteční 4. června.

28.05.2021

Dotazník pro poskytovatele pečovatelských služeb

Vážení kolegové,

dovolte nám oslovit Vás touto cestou a požádat Vás o vyplnění krátkého a jednoduchého formuláře zaměřeného na zajišťování potřeb a dostupnosti pečovatelské služby v ČR.

12.05.2021

Dotazník pro města a obce bez pečovatelské služby

Vážení kolegové, dovolte nám oslovit Vás touto cestou a požádat Vás o vyplnění krátkého a jednoduchého formuláře zaměřeného na zajišťování potřeb a dostupnosti pečovatelské služby v ČR. Prosíme o Vaše odpovědi do 15. května 2021.

16.04.2021

Dětským skupinám pomůže mimořádná dotace MPSV

Dětské skupiny musely v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a 1. března byly dokonce plošně uzavřeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Vláda schválila 12. dubna alokaci na tyto dotace ve výši 74,2 milionu korun.

06.04.2021

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření.

25.03.2021

Projekt OUTPLACEMENT

Úřad práce ČR realizuje na všech pracovištích v rámci celé ČR projekt OUTPLACEMENT. Prostřednictvím projektu nabízí služby, které mohou pro zaměstnavatele i zaměstnance pomoci zmírnit dopady snižování počtu zaměstnanců, hromadného propouštění nebo odchodů zaměstnanců z různých důvodů ze zaměstnání.

16.02.2021

Nový průvodce ÚNMZ má pomoct v boji s pandemií, k dispozici je zdarma

Publikace popisuje povinnosti při zavádění funkčních a bezpečných prostředků na trh a provádí je složitým procesem posouzení shody. Rovněž reaguje na výzvy zákonodárců, se kterými se Ministerstvo průmyslu a obchodu shodlo na potřebě vytvoření praktické metodiky zabývající se požadavky na zdravotnické a osobní ochranné prostředky.

27.01.2021

Metodické doporučení pro zřízení výboru pro rodiny a seniory

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Metodické doporučení pro zřízení výboru zastupitelstva kraje a obce pro rodinu a seniory. Toto metodické doporučení vzniklo na základě plnění opatření č. 31 Koncepce rodinné politiky, která byla schválena vládou v září roku 2017.

25.01.2021

Město České Budějovice pomáhá s očkováním seniorů

Dalším městem, které nenechá své starší občany na holičkách a pomůže jim s registrací na očkování je město České Budějovice.

21.01.2021

Město Olomouc pomáhá svým seniorům

Jedním z mnoha měst a obcí, která pomáhají svým starším občanům při registraci na očkování je i město Olomouc.

19.01.2021

Online seminář Program mobility pro města a obce

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením pořádá seminář pro zástupce měst a obcí zaměřený na odstraňování architektonických bariér na jejich území.

15.01.2021

Města a obce pomáhají svým seniorům při registraci

Na webových stránkách Svazu se v průběhu dalších dní budete dozvídat, jak samotná města a obce mohou přispět svým občanům seniorům při registraci na očkovací termín. Některá města a obce již pomoc pro starší spoluobčany spustila, jinde hledají možnosti, jak se zapojit. Pro ně budeme sdílet příklady dobré praxe. Zároveň uvítáme i další nápady.

15.12.2020

Vývoj financování sociálních služeb v oblasti prevence u ohrožených rodin s dětmi

Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje 86 předních organizací na ochranu ohrožených dětí v České republice, oslovila Svaz měst a obcí ČR s vyjádřením znepokojení nad vývojem financování sociálních služeb, zejména v oblasti prevence u ohrožených rodin s dětmi, které registrují v souvislosti s projednáváním rozpočtů jednotlivých samospráv.

06.12.2020

On-line konference Obce, kultura a mezigenerační dialog

Dovolujeme si vás pozvat na on-line konferenci Obce, kultura a mezigenerační dialog, která proběhne ve středu 16.12. od 10:00 do 13.10. Na konferenci je nutné se on-line registrovat. Účast na konferenci je zdarma. Pozvánka s registrací a podrobným programem je přiložena.

03.12.2020

Online Seminář k dotačnímu programu „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí pořádá dne 15. 12. 2020 od 9,00 – 11,30 hodin Seminář národního dotačního titulu „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“ věnovaný Metodice MPSV pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021". Termín pro přihlášení je již 8.12.2020.

26.11.2020

Ze stravovacích limitů z roku 2014 už není možné zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením kvalitní stravu

Tábor, 26. 11. 2020 – Široká odborná veřejnost vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) již od roku 2018 ke zvýšení maximální výše úhrad za některé sociální služby. Největším problémem jsou maximální sazby stravného, ale i úhrady za hodinu poskytnuté terénní péče.

11.11.2020

Pozvánka na online konzultaci k Pilíři sociálních práv s komisařem Schmitem - 19.11.2020

Blíží se konec registrace na online debatu k Akčnímu plánu pro implementaci Evropského pilíře sociálních práv, která proběhne ve čtvrtek 19. listopadu od 9:30 do 11:15h, a to za účasti evropského komisaře pro zaměstnanost a sociální práva Nicolase Schmita.

05.11.2020

Algoritmy a postupy pro antigenní testování v sociálních službách

Ministerstvo zdravotnictví připravilo algoritmy použití a interpretace antigenního testu v detekci onemocnění COVID-19, návod na použití uvedeného testu a dále management respiračních onemocnění v ordinacích praktických lékařů, které jsou využitelné pro poskytovatele sociálních služeb. Uvedené materiály naleznete níže v příloze.

20.10.2020

Skauti znovu pomáhají Lince seniorů, zajistí nákupy a pochůzky

Linka seniorů, organizace Elpida, opět spojuje své síly s organizací Junák – český skaut. Pracovníci Linky budou telefonicky na čísle 800 200 007 přijímat poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché webové aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí.

13.10.2020

Aktuální podmínky provozu zařízení sociálních služeb

Poskytovatelům sociálních služeb se od dnešního dne na základě krizového opatření vlády nařizuje po dobu trvání nouzového stavu přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle zákona o sociálních službách. Zároveň se však poskytovatelům sociálních služeb nařizuje poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to bez ohledu na typ registrované sociální služby.

10.09.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

01.09.2020

Zpravodajství pro ORP o aktuální epidemiologické situaci je připraveno

Svaz měst a obcí ČR po dohodě s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) dnes rozeslal na všechny obce s rozšířenou působností informace k dalšímu postupu při zpřístupnění dat týkajících se epidemiologické situace v dané ORP. Nyní je zapotřebí, aby všechny oslovené ORP zaslaly ÚZIS kontaktní údaje na osobu, které bude následně udělen přístup k online zabezpečenému zpravodajství.

01.09.2020

My a COVID-19 od 1.9.2020 – jaká omezení jsou nyní platná?

Dne 28.08.2020 Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo na základě vyhodnocení epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 mapu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.

27.08.2020

MPSV vyplatí sociálním pracovníkům na obecních úřadech desetitisícové odměny za pracovní nasazení v době nouzového stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro poskytnutí dotace na odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech. Odměny v řádech desítek tisíc korun budou 1 420 úředníkům vyplaceny za jejich zvýšené pracovní úsilí v období od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, kdy pomáhali zejména seniorům, občanům se zdravotním postižením a rodinám s dětmi překonat náročné období nouzového stavu. V rámci společné debaty se dnes s jejich zástupci sešla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Výsledky dotačního řízení budou vyhlášeny počátkem října 2020.

19.08.2020

Zveme Vás na diskuzní panel Život s Covidem při i po pandemii

Diskuzní panel se uskuteční 3. 9. 2020 v Praze. Základem diskuze za účasti zástupců MPSV ČR, MZ ČR, SMO ČR a dalších budou autentické příběhy seniorů a pečujících z doby pandemie. Cílem je získat reflexi dopadu pandemie.

07.08.2020

Bojujeme za navýšení podpory pro vaše sociální projekty

Chystáte se či potřebujete investovat v sociální oblasti? Pomozte nám získat argumenty pro jednání s vládou vyplněním následujícího dotazníku.

20.07.2020

MPSV vyhlásilo 2. kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb. Ti mohou dostat až desetitisíce korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve čtvrtek 9. července 2020 vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. V prvním kole si podalo žádost na odměny pro zaměstnance celkem 76 % poskytovatelů sociálních služeb v objemu více jak 2 miliardy Kč. MPSV chce umožnit i zbylým poskytovatelům získat dotaci na odměny tak, aby je mohli vyplatit všem zaměstnancům, kteří po dobu krize, tedy v období od 13. března do 31. května, pečovali o klienty v sociálních službách.

07.07.2020

Kdo získá cenu Evropské město bez bariér 2020

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem osob se zdravotním postižením (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech.

04.06.2020

Co je třeba pro prevenci domácího a sexuálního násilí?

Dle odborníků vedlo období vládních opatření proti šíření koronaviru k častější eskalaci domácích konfliktů a nárůstu domácího násilí. Zároveň měly oběti domácího násilí ztížené podmínky pro vyhledání pomoci. Úřad vlády připravil letáky pro potencionální oběti i agresory.

21.05.2020

Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 změnila. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

21.05.2020

Jak se budou otvírat sociální služby?

Přinášíme aktualizovaný plán uvolnění opatření.