02.05.2011

Znojmo – historické město roku 2010

Historickým městem roku 2010 se stalo druhé největší město jihomoravského kraje, nazývané rovněž město s přívlastkem, Znojmo. Mezi trojici finalistů se dále umístily města Polička a Prachatice. Cena je tradičně udělována za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za uplynulý rok. Slavnostní akt předání cen se uskutečnil 19. dubna 2011 ve Španělském sále Pražského hradu při setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. 

Historickým městem roku 2010 se stalo druhé největší město jihomoravského kraje, nazývané rovněž město s přívlastkem, Znojmo. Mezi trojici finalistů se dále umístily města Polička a Prachatice. Cena je tradičně udělována za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za uplynulý rok. Slavnostní akt předání cen se uskutečnil 19. dubna 2011 ve Španělském sále Pražského hradu při setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl vyhlášek ministerstvem kultury již v roce 1993 a má napomáhat ochraně historických sídel a záchraně kulturního dědictví. Do letošního klání se přihlásilo celkem 47 měst. Vítězné město získává milion korun a křišťálovou putovní cenu. Další dvě finálová města dostávají dvě stě tisíc korun, sto tisíc od ministerstva kultury a sto tisíc od ministerstva pro místní rozvoj. Po sto tisících obdrží i všichni krajští vítězové. Vyhrané peníze investují města do další obnovy městských památkových zón. 

Mezi počiny, které Znojmu přinesly vítězství, patří zdařilá rekonstrukce Horního a Václavského náměstí, revitalizace Starého města, zřízení městské vinice, oprava mnohých měšťanských a šlechtických domů, instalace nového navigačního systému a další. V současnosti je například také rekonstruován hradební systém. Polička zaujala porotu mimo jiné obnovou městských hradeb včetně devatenácti bašt, V Prachaticích se například podařilo dokončit kompletní rekonstrukci komunikací a chodníků v celém historickém centru. 

Soutěže se může zúčastnit každá obec, která je zapojena do Programu regenerace MPR a MPZ. Hodnocení probíhá ve dvou úrovních - úrovni regionální (krajské) a celostátní. V krajských komisích i v komisi celostátní jsou vždy zastoupeni pověření zástupci všech tří zřizovatelů Ceny, přičemž každý zřizovatel má jeden hlas. Pravidla pro hodnocení obcí, tj. obsah přihlášky do soutěže a protokolu z hodnocení sestavuje a schvaluje celostátní komise. Celostátní komise navrhne podle výsledku krajských kol maximálně tři obce do užší nominace a z nich určí na základě shody všech tří zřizovatelů Ceny celkového vítěze. 

V rámci slavnostního udílení cen se uděluje i cena za vítězství v soutěži Mladí fotografují památky. Přehled výsledků regionálních kol soutěže o Cenu Programu regenerace za rok 2010, nominace na Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2010 a další informace jsou zveřejněny na Internetových stránkách SHS ČMS http://www.shscms.cz

Blahopřejeme!