06.10.2016

Začal výběr pamětihodností ucházejících se o označení Evropské dědictví

Národní památkový ústav jako národní koordinátor pro označení Evropské dědictví vyhlašuje výzvu do národního kola pro výběr pamětihodností ucházejících se o tento titul. Výzva je určena správcům a majitelům památek přírodních, archeologických, průmyslových nebo městských, kulturních krajin, památných míst, kulturních statků a objektů a také nehmotnému dědictví, které se váže k určitému místu.

 

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu do národního kola pro výběr pamětihodností ucházejících se o označení Evropské dědictví (EHL)

Národní památkový ústav jako národní koordinátor pro označení Evropské dědictví vyhlašuje výzvu do národního kola pro výběr pamětihodností ucházejících se o tento titul.

Prestižní ocenění označující pamětihodnosti, které oslavují a symbolizují evropskou historii, ideály a integraci, může být uděleno těm kulturním a přírodním památkám či nehmotnému dědictví, které prokážou symbolickou hodnotu pro Evropu, předloží projekt propagující evropský charakter a deklarují řádnou správu.

Cílem označení je přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s Evropskou unií na základě společného kulturního a přírodního dědictví. Má za úkol propagovat evropský rozměr pamětihodností, zpřístupnění co nejširší veřejnosti a zajištění vysoce kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit.

Výzva je určena správcům a majitelům památek přírodních, archeologických, průmyslových nebo městských, kulturních krajin, památných míst, kulturních statků a objektů a také nehmotnému dědictví, které se váže k určitému místu.

Žadatelé, kteří mají zájem přihlásit se do národního kola, kontaktují národní koordinátorku, seznámí se s pokyny pro pamětihodnosti a vyplní přihlášku v českém jazyce. Materiály a další informace jsou k nalezení na internetové stránce NPU: https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/sluzby/european-heritage-label.

Uzávěrka výzvy: 15. prosince 2016 ve 12:00 hod

Kontakt: Pavla Hlušičková, tel.: 257 010 140, email: hlusickova.pavla@npu.cz