10.03.2010

Třetí vlna poskytování prostředků na digitalizaci kin se právě rozbíhá

Dne 9. března 2010 vyhlásil Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie mimořádný grant na technický rozvoj a modernizace české kinematografie – tzv. třetí vlnu digitalizace kin. Je tedy opět otevřena možnost podávat žádosti o příspěvky na digitalizaci kin v České republice.

 Dne 9. března 2010 vyhlásil Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie mimořádný grant na technický rozvoj a modernizace české kinematografie – tzv. třetí vlnu digitalizace kin. Je tedy opět otevřena možnost podávat žádosti o příspěvky na digitalizaci kin v České republice.

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a Rada Fondu se v loňském roce rozhodly bezodkladně začít řešit digitalizaci kin – tj. hromadný přechod českých kin na nový digitální způsob promítání. V roce 2009 se ale bohužel nepodařilo na zajištění digitalizace kin získat prostředky ze státního rozpočtu. Rada Fondu se tedy rozhodla vyčlenit v druhé polovině roku 2009 část prostředků Fondu a vyhlásila dvě mimořádné výzvy na tzv. první a druhou vlnu digitalizace kin.
 
Obě dvě vlny se setkaly s velkým zájmem provozovatelů českých kin. Do první vlny se přihlásilo celkem 23 kin, z nichž bylo vybráno 21 kin a Rada Fondu mezi ně rozdělila přes 21 milionů korun. V druhé vlně bylo z osmnácti přihlášených kin vybráno kin čtrnáct, a Rada Fondu jim rozdělila prostředky ve výši přes šestnáct milionů korun.
 
Ani na rok 2010 se bohužel nepodařilo uvolnit prostředky na digitalizaci kin ze státního rozpočtu. Rada Fondu proto i pro rok 2010 vyčlenila část svých prostředků na další vlnu digitalizace. V souladu se zákonem č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, tak Rada Fondu vyhlašuje mimořádný grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie. Žádosti lze posílat až do 10. května 2010 na poštovní adresu Ministerstva kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1.
 
O tento grant se mohou ucházet pouze kina, která již jsou na digitalizaci připravená, mají ve svých rozpočtech vyčleněnou část prostředků na náklady s ní spojené, a další velmi podstatnou podmínkou poskytnutí prostředků je také to, že projekt bude realizován do 31. prosince 2010. Jak bylo již zmíněno v předchozím článku týkajícím se digitalizace kin, podpora z Fondu může činit maximálně 50% z plánovaných nákladů. Fond lze tedy žádat pouze o chybějící část nákladů, které žadatel už nebyl schopen zajistit z jiných zdrojů.
 
Více informací k možnosti podávání žádostí o prostředky ze Státního fondu české republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie lze získat na webových stránkách Ministerstva kultury, a to na tomto odkaze http://www.mkcr.cz/cz/tiskovy-servis/vyhlaseni-mimoradneho-grantu-na-iii--vlnu-digitalizace-kin-51331/. Naleznete zde veškeré informace o tom, jak má vypadat žádost o podporu, které dokumenty je potřeba přiložit, i jak přesně při podávání žádosti poskytovat.