08.02.2016

Seminář k soutěži KNIHOVNA JINAK

Na podzim roku 2015 na našich facebookových stránkách proběhla soutěž Knihovna Jinak, která měla především propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi. Do soutěže se přihlásilo více než dvacet knihoven a každý příspěvek byl inspirující a úžasný! Na soutěž navazoval seminář, který se uskutečnil na začátku února 2016. 

Na podzim roku 2015 se na našich facebookových stránkách uskutečnila soutěž Knihovna Jinak, která měla především propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi. Nápad na uspořádání soutěže se zrodil během zasedání Kulturní komise, kdy si členové sdíleli své poznatky o vedení knihoven a také o knihobudkách a jejich možných variacích. Asi nejsilnějším impulsem pro uspořádání soutěže byla informace od paní starostky Minárové z Dolního Podluží, která otevírá knihovnu každý den pro děti, jež čekají na autobus do školy a ze školy. Změna jízdního řádu se jejich obce docela citelně dotkla, a tak aby děti nemrzly na zastávce nebo neřádily z nudy, nechává paní starostka knihovnu otevřenou. 

V listopadu se tedy uskutečnila klikací soutěž na facebooku, kam se přihlásilo celkem 24 knihoven, které dokázaly, že trend tmavé stísněné knihovny s nepříjemnou knihovnicí je dávno pryč. Někde se ochutnává víno, jinde se knihovníci převlékají do kostýmů, hraje se divadlo, pořádají se besedy a knihovny jsou především v malých městech a obcích centrem veškerého dění, tedy hned po hospodě.

Na začátku soutěže si všichni mysleli, že fotky z velkých knihoven ve statutárních městech budou mít nejvíce lajků, nicméně opak byl pravdou. Nejvíce lajků získaly knihovny v malých městech a obcích. Vítězná knihovna se nachází v obci Hejná nedaleko Horažďovic a reprezentuje "pouze" 158 obyvatel. Druhou byla knihovna z obce Březina a třetí místo získala městská knihovna v Blatné. Přestože se v knihovnách konají různé akce, všechny, které získaly přední příčky v soutěži, mají něco společného – webové stránky, někdy i facebookové, dobrý knihovní fond a především báječnou kreativní knihovnici a podporu ze stran čtenářů a obce či města.

Abychom podpořili myšlenku soutěže – namotivovat, předat informace "jak jinak?" a také inspirovat, rozhodli jsme se uspořádat seminář k soutěži, na kterém vystoupili zástupci sponzora z advokátní kanceláře AK Forejtová, předseda SKIPu a také vítězné knihovny. Soutěž měla obrovský úspěch a mnoho sdílení, a to i přesto, že zde nebyla žádná výhra, kromě dobrého pocitu pospolitosti a zviditelnění. O to větší překvapení nastalo, když na semináři bylo oznámeno, že společnost Wolters Kluwer věnuje třem vítězným knihovnám publikace a roční licenci ASPI.

Seminář se nesl v krásném příjemném duchu, kdy si zástupci knihoven sdělovali poznatky a zkušenosti, některé knihovnice si pilně zapisovaly nové nápady, jiní si pochutnávali na koláčkách a kávě a všichni se dobře bavili. Úvodního slova se chopila předsedkyně Kulturní komise Květa Halanová, která je zároveň starostkou Jílového u Prahy. Městská knihovna v Jílovém skončila na čtvrtém bramborovém místě, přestože jak sama paní starostka přiznala, lajkovalo se pro jejich knihovnu i v Peru, kde v současné době jedna z dcer studuje. Po paní starostce vystoupil předseda SKIPu Roman Giebisch s fotografickou prezentací nejkrásnějších evropských knihoven, které jsou nejen centry kultury a setkávání, ale také vzdušnými architektonickými skvosty, které vznikly z bývalých brownfieldů a jiných nevyužitých staveb. Prezentace to byla doslova dech beroucí a opět se potvrdil fakt, že je opravdu třeba knihy a knihovny co nejvíce přiblížit lidem, protože oproti škole, lidé do knihoven chodí rádi, když je trochu namotivujete. Kupodivu se v knihovnách i rádi vzdělávají, a proto je evropským trendem k provozu knihoven přidružovat také jazykové a jiné volnočasové kurzy. Stejně jako deskohraní, které se stává velmi populární, přestože se knihovnice "bojí, že děti ztratí ty panáčky," jak vtipně parafrázoval obavy kolegyň pan Giebisch.

Po panu předsedovi vystoupila paní doktorka Forejtová z AK Forejtová, která není jen sponzorem a právničkou, ale také proděkankou pro mezinárodní vztahy a vedoucí katedry ústavního a evropského práva na Západočeské univerzitě. Se svou kanceláří se rozhodla soutěž podpořit už z toho důvodu, že má ráda knihy: "Studenty s notebookem mám ráda, studenty s knihou mám také stejně ráda, ale knihy mi prostě voní víc." Přítomným nabídla služby v obchodním, občanském a správním právu a také v právu trestním, které snad přítomní nevyužijí, jak s nadějí v hlase podotkla. Také za univerzitu nabídla spolupráci v česko-německém přeshraničním projektu, který je určený především obcím v Plzeňském kraji.

Po paní proděkance vystoupili zástupci vítězných knihoven, kteří představili, co dělají u nich jinak, a jak se jim daří dostat čtenáře do knihovny. Pan starosta Habáň z Březiny všechny přítomné seznámil s nadupaným programem pro rok 2016 a mladá krásná knihovnice Hana Hrabáková z Hejné, vítězné knihovny, přiznala, že přístup všech se změnil ve chvíli, kdy knihovna prošla rekonstrukcí a zvědavost přilákala čtenáře a hlavně děti do nových prostor.

Svaz měst a obcí není pouze připomínkovým místem a neřešíme pouze novely zákonů, ale také propojujeme naše členy, sdílíme a pomáháme získávat příklady dobré praxe. Smyslem soutěže byla touha zjistit, jak to jinde dělají jinak, a jak bychom mohli tyto informace předat do území a facebook se ukázal být tím nejlepším médiem. Pokud vaše knihovna či obec má facebook, dejte lajk stránkám Svazu měst a obcí. Dozvíte se tak jako první o nových akcích, seminářích, o problémech, které řešíme a jednáních, na kterých se aktuálně nacházíme. Obci Hejná, Březina a městu Blatná se jejich facebooková aktivita vyplatila. Děkujeme, že nás sledujete a že sdílíte informace. A těšíme se na další kolo soutěže Knihovna Jinak, které se uskuteční opět na podzim 2016.

Více fotografií z akce naleznete na facebooku.