04.02.2011

Příspěvky na digitalizaci kin i v roce 2011

Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie bude i v roce 2011 pokračovat ve vyhlašování tematických uzávěrek, přičemž poskytne i prostředky na digitalizaci kin. Pokud tedy Vaše obec doposud nepožádala o tyto prostředky, můžete tak učinit v nejbližších měsících.

Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie bude i v roce 2011 pokračovat ve vyhlašování tematických uzávěrek, přičemž poskytne i prostředky na digitalizaci kin. Pokud tedy Vaše obec doposud nepožádala o tyto prostředky, můžete tak učinit v nejbližších měsících.

Rada Fondu se na svém prvním letošním zasedání dohodla, že bude pokračovat v podpoře digitalizace kin. Díky již proběhlým výzvám a doposud rozděleným prostředkům již bylo digitalizováno téměř 70 kin, jak uvedl předseda Rady Fondu Přemysl Šoba.  

Čtvrtá vlna digitalizace kin, ve které Rada schválila rozdělit částku 30 milionů korun, bude vyhlášena v únoru, s uzávěrkou žádostí do 15. dubna tohoto roku. Další, pátá vlna digitalizace, bude vyhlášena ještě do konce kalendářního roku 2011, a to s uzávěrkou pro podání žádostí do poloviny února 2012. „Podpora digitalizace jednosálových kin je naprosto nezbytná. V době nastupující změny technologie filmové distribuce nejde totiž jen o udržení jejich konkurenceschopnosti vůči velkým multiplexům, ale bez přehánění se jedná o otázku jejich bytí a nebytí,“ komentuje digitalizaci tisková mluvčí Rady Fondu Kateřina Ondřejková.

Všechny doposud proběhlé vlny digitalizace se setkaly s velkým zájmem ze strany provozovatelů českých kin. Znovu upozorňujeme, že o prostředky z Fondu se mohou ucházet především kina, která již jsou na digitalizaci připravená, mají ve svých rozpočtech vyčleněnou část prostředků na náklady s ní spojené. Jak bylo již zmíněno v předchozích článcích týkajících se digitalizace kin, podpora z Fondu může činit maximálně 50% z plánovaných nákladů. Fond lze tedy žádat pouze o chybějící část nákladů, které žadatel už nebyl schopen zajistit z jiných zdrojů. Více informací k postupům při podávání žádostí o prostředky Fondu naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.