28.02.2018

Podstata soutěže Knihovna JINAK

Knihvovna JINAK je soutěž, která vznikla na Svazu měst a obcí ČR, jehož hlavním cílem je nejen se podílet na legislativě a bojovat za města a obce, ale také města a obce spojovat a vytvářet platformu, kde se mohou města potkávat, informovat, vzdělávat a dále díky Svazu rozvíjet. K tomu by měla pomoci i svazová soutěž Knihvna JINAK. 

Knihovna JINAK je soutěž, která vznikla na Svazu měst a obcí ČR, jehož hlavním cílem je nejen se podílet na legislativě a bojovat za města a obce, ale také města a obce spojovat a vytvářet platformu, kde se mohou města potkávat, informovat, vzdělávat a dále díky Svazu rozvíjet. 


Soutěž probíhá na internetu, konkrétně na facebookovém profilu, kde kdokoliv v rámci soutěže může hlasovat/lajkovat - klikat - na soutěžní obrázek s popiskem knihovny, která chce dát o sobě více vědět, že něco dělá jinak. 
Po soutěži na facebooku následuje seminář, kterého se většinou účastní zástupce SKIPu (Svazu knihovníku a informačních pracovníků) a všechny soutěžní knihovny, kdy zástupci prvních tří vítězných míst mají prostor pro prezentaci toho, co u nich dělají jinak. Podstatou semináře je setkání a poznání se mimo virtuální realitu. Knihovny tak mohou mezi sebou navázat spolupráci a vyměnit si kontakty. 

Téma "JINAK" Svaz podporuje právě v oblasti knihoven a také škol a školek, kde probíhá obdobná soutěž "Škol(k)a JINAK", protože si uvědomuje, že právě v těchto oblastech dělat jen to základní v dnešní době nestačí. A proč se soutěží neinspirovat. 
 
Především u knihoven došlo k obrovskému posunu k přístupu ke čtenáři a půjčování knih se začíná stávat okrajovou službou. V knihovnách se dnes pořádají kurzy, děti si v nich smějí hrát, nově jsou velmi oblíbené deskové hry - i přes strach některých knihovnic hry půjčovat, - bojí se, aby se poztráceli panáčci a kostky - a celkově se knihovna stala místem pro setkání. Skvěle zde probíhá i mezigenerační spolupráce, kdy děti čtou seniorům a obráceně a také dochází něčemu absolutně nemyslitelnému - do některých knihoven smějí i psi!
 
Zatím jsme měli dva ročníky, tedy známe dva vítěze - první ročník vyhrála knihovna v obci Hejná, která má do 150 obyvatel a minulý ročník vyhrála knihovna v Dobříši, která pořádá nespočet aktivit, mezi kterými jsou absolutně unikátní Fantasy víkendy neboli BOok! Cony (Bůk kony), které se již rozšířily do několika knihoven v celé republice. Právě na minulém vítězi, na Městské knihovně v Dobříši je dokonale vidět, co by správná knihovna měla mít - vhodné prostory, neotřelé nápady, skvělý tým a podporující čtenáře…a to nejdůležitější, nebát se něco dělat JINAK. 
 
Jinakost ve skutečnosti není problém, ale naopak cesta, jak osvěžit obor, který může z důvodu celospolečenských změn začít stagnovat a měnit se na mrtvou službu. Tam, kde knihovna opravdu funguje, tam se místo s regály a knihami stalo místem pro setkávání a komunitní život v obci a městě. V zahraničí se v tuto chvíli nejvíce kurzů a aktivit pořádaných městem nebo obcí děje právě v knihovnách, což je potvrzení směru, kterým se některé knihovny i v ČR již vydaly a Svaz je v této činnosti soutěží Knihovna JINAK chce podpořit. 
 
                                                                               Mgr. Jindra Tužilová
autorka soutěže Knihovna JINAK a Škol(k)a JINAK 
garant pro oblast kultury a architektury