21.11.2011

Ministerstvo kultury zveřejnilo standard veřejných knihovnických služeb

Ministerstvo kultury ČR se na Svaz měst a obcí ČR obrátilo s prosbou o zveřejnění metodického pokynu k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR.

Ministerstvo kultury ČR se na Svaz měst a obcí ČR obrátilo s prosbou o zveřejnění metodického pokynu k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR.

Ministerstvo v nedávné době tento pokyn novelizovalo a požádalo Svaz o spolupráci s propagací nového znění tohoto metodického materiálu. Materiál definuje standardy knihovnických a informačních služeb pro knihovny zřizované obcemi a kraji. Veřejné knihovny by zároveň také měly pravidelně zjišťovat, jaké jsou potřeby veřejnosti, aby byly schopny poskytovat služby, které návštěvníky knihovny uspokojují. Metodický pokyn tak obsahuje také způsob vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb, kterou na místní úrovni provádí provozovatel knihovny – tedy obce.