09.10.2013

Městskou knihovnou roku 2013 se stala Knihovna města Hradce Králové

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily již počtvrté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2013. Letos poprvé nad soutěží převzal záštitu Svaz. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily již počtvrté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2013. Letos poprvé nad soutěží převzal záštitu Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Vítěz soutěže, Knihovna města Hradce Králové, získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska a.s. Do soutěže se přihlásilo 32 městských knihoven a slavnostní vyhlášení proběhlo dne 3. října 2013.

Zvláštní ocenění získala Městská knihovna v Novém Městě nad Metují, která půjčila každému obyvateli svého města v průměru 9 výpůjček. Od firmy LSE Integracion získala bibliobox, tj. zvláštní schránku umístěnou mimo budovy knihovny, která umožňuje vracení vypůjčených knih nezávisle na provozní době.

Knihovna města Hradce Králové

Knihovna města Hradce Králové je zřízenaStatutárním městem Hradec Králové. Byla založena roku 1894 jako městská knihovna. Široké spektrum knihovnických a informačních služeb nabízí všem návštěvníků v hlavní budově a v jedenácti pobočkách. Dne 20. března 2013 byla otevřena nová ústřední budova knihovny s názvem Centrum celoživotního vzdělávání. Rekonstrukce objektu bývalé továrny Vertex a její vybavení bylo financováno z evropské dotace. Nová ústřední budova s 5500 m2 plochy pro čtenáře i pracovníky knihovny nabízí veřejnosti 25 000 svazků ve volném výběru a řadu dalších služeb.