05.03.2012

Kultura je v obcích nepostradatelná

Předseda Svazu Dan Jiránek jednal předposlední únorový den s ministryní kultury Alenou Hanákovou. Oba je pojí zkušenosti z komunální sféry a proto v řadě případů snadno našli společnou řeč. Hlavním tématem jednání bylo majetkové vyrovnání státu s církvemi, hovořilo se však i o problematice záchranných archeologických výzků a také o financování digitalizace kin.

Předseda Svazu Dan Jiránek jednal předposlední únorový den s ministryní kultury Alenou Hanákovou. Oba je pojí zkušenosti z komunální sféry a proto v řadě případů snadno našli společnou řeč.

Jedním z hlavních témat tohoto setkání samozřejmě tvořila problematika majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Předseda Svazu informoval ministryni o výsledcích kulatého stolu, který Svaz pořádal 16. února 2012. Z obou stran panovala shoda na tom, že pro obce je přijetí zákona jediným řešením, bez ohledu na nastavené parametry. Je třeba udělat vše proto, aby zákon byl přijat a církve nezačaly podávat žaloby o vydání majetku.

Další významnou oblastí, o níž předseda Svazu s ministryní kultury hovořil, byla příprava nového památkového zákona. Ministerstvo v tomto roce připravuje věcný záměr nového zákona o památkové péči a při této příležitosti nabídlo Svazu, aby se do příprav zapojil. Zároveň také požádalo Svaz o podporu novely stávajícího památkového zákona, která dopadá na oblast archeologických výzkumů. Ta by měla zrušit místní monopoly a nastavit pravidla záchranných archeologických výzkumů tak, aby byly jejich průběh a cena předem předvídatelné.

Zástupci Svazu upozornili také na otázku digitalizace kin. Od roku 2013 budou dodávány pouze digitální filmové kopie, kina která nejsou digitalizovaná tak nebudou moci vysílat. Bohužel ve Státním fondu na podporu kinematografie není v současné době dostatek finančních prostředků na vypsání další vlny podpory digitalizace kin. Budoucnost některých obecních kin tak může být vážně ohrožena.