18.11.2009

Konference PRO Památky

Dne 10. listopadu 2009 se v prostorách Ministerstva kultury České republiky uskutečnila konference PRO Památky - Obnova a využívání památek ve 21. století. Jednalo se již o druhý ročník této konference a letos se zaměřila na venkovské fary.

Dne 10. listopadu 2009 se v prostorách Ministerstva kultury České republiky uskutečnila konference PRO Památky - Obnova a využívání památek ve 21. století. Jednalo se již o druhý ročník této konference a letos se zaměřila na venkovské fary.
 
Konferenci PRO Památky pořádá Institut pro památky a kulturu, o. p. s., jenž je neziskovou organizací, která poskytuje poradenství při financování projektů v oblasti památek a kultury.  Institut pro památky a kulturu nabízí spolupráci při obnově a památek a pořádání kulturních aktivit, přičemž se snaží spolupracovat s Ministerstvem kultury České republiky, Národním památkovým úřadem i s příslušnými obecními úřady.
 
Vystoupila zde řada odborníků z oblasti architektury, historie, vystoupil zde i Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, ale byly zhodnoceny i ekonomické aspekty obnovy vesnických far. Zároveň byly představeny i dotační programy a možnosti, ze kterých by bylo možné čerpat na opravdu a obnovu vesnických far - a to Program rozvoje venkova, který je pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Velmi zajímavým byl výstup na téma „Sociální ekonomika“, který poukázal na možnost spojit projekt obnovy vesnických far, se sociálním podnikáním, a získat tak peníze na tento projekt buď z Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj, a nebo z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, případně z obou těchto zdrojů.
 
Na této konferenci pak největším přínosem bylo představení dobrých příkladů z praxe, kdy se obnova a revitalizace veské fary zdařila, a tato v současné době funguje a prosperuje. Na faře v Klentnici na Moravě např. vznikla kavárna, které se těší velké oblibě, fara v Lutové v Jižních Čechách v současnosti slouží jak svým majitelům k bydlení, tak částečně také jako příjemný penzion, a na faře v Domaslavi jsou pravidelně organizovány kulturní, společenské a vzdělávací akce.
 

Mgr. Iva Vejmelková