22.11.2016

Knihovna jinak - rozhovor s úřadující vítěznou knihovnou

Před rokem, v tuto dobu vyhrála knihovna v Hejné celorepublikovou soutěž "Knihovna jinak". Jednalo se o první historický ročník, který spočíval v představení činnosti, kterou knihovna dělá "jinak". Na začátku soutěže by si nikdo na knihovnu v Hejné jako na vítěze opravdu nevsadil!

Před rokem, v tuto dobu, vyhrála knihovna v Hejné celorepublikovou soutěž "Knihovna jinak". Jednalo se o první historický ročník, který spočíval v představení činnosti, kterou knihovna dělá "jinak". Na začátku soutěže by si nikdo na knihovnu v Hejné jako na vítěze opravdu nevsadil!

Hejná, obec se svými 157 obyvateli, minulý rok nečekaně porazila například Městskou knihovnu ve Znojmě nebo Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. Na facebooku totiž více než kde jinde platí, že „jo to o lidech“. O lidech, kteří pro vás klikají a hlasují.
A tak první ročník "Knihovny jinak" vyhrála malá knihovna v Šumavském podhůří, kterou vede mladá milá knihovnice Hanka Hrabáková, kterou jsme se pro vás rozhodli vyzpovídat.

Hanko, budete se hlásit do "Knihovny jinak" tento rok?
Do soutěže se v letošním roce hlásit nebudeme. Myslím si, že jsme během roku neudělali nic výjimečného, a hlavně něco "jinak", než ostatní knihovny. Proto letos dáme šanci novým knihovnám a moc rádi "tu jinačí" podpoříme.

Jak vás ovlivnilo vítězství? 
Neřekla bych, že nás vítězství nějak výrazně ovlivnilo. Přišlo nějaké zviditelnění přes média, ale na chod knihovny to nemělo žádný dopad. Spíš měla výhra větší vliv na mě a to tak, abych si nadále stála za svými sny a plány, které s knihovnou mám. Je důležité neusnout na vavřínech a všeho nenechat po jednom vítězství. 

Jak se změnila knihovna u vás?
K výrazným změnám od soutěže nedošlo. Zvýšil se počet čtenářů. Momentálně je v knihovně 60 registrovaných. Počet se může zdát malý, ale vzhledem k počtu obyvatel, do knihovny dochází více než jedna třetina. Během roku jsme vyřadili mnoho knih, které byly buď zastaralé, rozpadlé nebo to byly dary, které v knihovně nevyužijeme.

Nevěřím, že se nic nezměnilo!
(Smích) Vlastně, nově je připravena knihobudka, která bude umístěna na návsi, ovšem až na jaře příštího roku. Získali jsme také dotaci na nákup knih, která pro nás představuje mnoho. Na tak malou obec máme dostatečný knihovní fond, bohužel není natolik kvalitní. Vychází mnoho novinek a z finančního rozpočtu si nemůžu dovolit nakoupit tituly, o které je zájem. Do dalšího roku už jsou naplánované nějaké kulturní a společenské akce. Hodláme zakoupit i notebook pro občany.

To je skvělé, jaké další plány máte s knihovnou?
Momentálně je mým plánem doplnit a zkvalitnit knihovní fond. Do dvou let bych ráda od obce získala nové prostory a tím tak knihovnu zvětšila. Především o počet míst. Dále bych z nových prostor vytvořila i lepší kulturní a setkávací prostor, hlavně pro děti. Právě pro ně mám v plánu přikoupit lepší deskové hry, neboť během roku se o ně projevil velký zájem. Také chci pořídit audioknihy, protože mi dochází do knihovny i čtenáři, kteří mají zrakové problémy.

Jaké jsou podle vás nejčastější problémy knihoven, kromě nedostatku místa, na který si snad stěžuje každá knihovnice a knihovník?
Podle mého názoru je nejčastějším problémem přilákat děti ke čtení. Neříkám, že nechodí do knihoven žádné, ale alespoň půlka přichází jen kvůli povinné školní četbě. Ovšem díky šikovným knihovnicím a knihovníkům, kteří vymýšlejí skvělé akce, dochází děti pravidelně a přicházejí i nové. Asi už nejznámější a nejnavštěvovanější akcí je Noc s Andersenem, dále soutěž Lovci perel, kteří opravdu "nutí" děti pravidelně číst. Mnohé knihovny pořádají akce pro školky a školy a tím ukazují dětem veškerá pozitiva knihoven, což je skvělé.

Pro malé knihovny je častým problémem nedostatek financí. I na vesnici se žije, tak proč nevytvořit kulturní a společenské prostředí i tam. Právě knihovna je vždy tímto místem setkávání a nedostatek finančních prostředků nám v tom mírně brání.

A co konkrétně trápí vás?
V mém případě je nejčastějším problémem čas. Skloubit vysokoškolské studium, práci v Praze a pravidelné dojíždění do Hejné je občas vážně náročné. Ale naše malá knihovna je pro mě jako dítě, kterého se nechci vzdát a chci ji ještě více zlepšit.

Doporučila byste soutěž ostatním knihovnám?
Samozřejmě. Sice během klikacího boje budou mít chvilkové srdeční potíže, ale stojí to za to. Pozvánku do soutěže jsem odeslala i ostatním knihovnám v našem regionu, protože jsou mnohé knihovnice velmi šikovné. Ty jsou tedy po celé republice, neboť každou chvíli zaznamenám nějakou skvělou akci, která by mě zajímala, ovšem dělí nás velká vzdálenost. Takže je mnoho „jiných“ knihoven. Vzhůru do soutěže!

Hance děkujeme za rozhovor a za inspiraci a těšíme se na setkání při předávání pomyslné knihovnické korunky novému vítězi, kterého budeme znát 13.12. 2016. Pokud se chcete do soutěže přihlásit, zde jsou stručné informace:

Přihláška: jedna fotka + krátký popis
Adresa: tuzilova@smocr.cz
Sběr přihlášek: do 28.11.2016
Zveřejnění přihlášek, možnost získávat kliky: 29.11.2016
Krutý klikací boj, který bude ukončen: o půlnoci z 12.12. 2016 na 13.12. 2016
Slavnostní vyhlášení vítězů na odborném semináři Knihovna jinak 2016: únor/březen 2017


(Pozn.: Fotky byly pořízeny během "inspekce" spojené s dovolenou na Šumavě. Kam pošlete zaměstnance Svazu na inspekci  tentokrát?)