19.02.2018

Kniha "Česko, země hojnosti tradic, zážitků a příležitostí"

Svaz měst  obcí ČR jako hlavní partner publikace "Česko, země hojnosti tradic, zážitků a příležitostí" by rád informoval o této knize během krajských setkáních a také nabídl možnost městům a obcícm si knihu nejen zakoupit, ale především se podílet na jejím obsahu - svými tipy na známé osobnosti, značky a unikáty regionu. Podněty lze zasílat do konce března 2018. 

Na jaře roku 2018 finalizuje příprava reprezentativní knihy ke 100 letům republiky s názvem „ČESKO, země hojnosti tradic, zážitků a příležitostí“, jejímž editorem a vydavatelem je Wine&Art. Hlavními partnery jsou CzechTourism a Svaz měst a obcí ČR. Tato publikace vzniká v partnerství se státem, sociálními partnery a dalšími důležitými státními, regionálními i oborovými institucemi na oslavu sta let naší republiky. Kniha je primárně určena pro export a bude distribuována přes zastoupení naší republiky v zahraničí a sociální partnery do celého světa.
 
Kniha bude systematicky dělena podle krajů, kdy v samostatných čtrnácti kapitolách bude prezentována příroda, architektura, umění, značky, legendy a unikáty. Tyto kapitoly budou graficky a autorsky jednotné díky expertním skupinám autorů textů. Přesahy a doplňující informace spojené s kontakty, dostupností a turistickým komfortem budou umístěné na webu knihy s odkazy (QR kódy). 
 
V současné chvíli máte možnost zapojit se do přípravy a realizace knihy vašimi podněty na unikáty, legendy/osobnosti a také významné značky, případně umělecká díla, která by z vašeho pohledu neměla v knize chybět (více informací na druhé straně). Hlavně však můžete otevřít prostor pro vytvoření nových kontaktů tradičním, či mezinárodně uznávaným institucím, firmám a výrobkům z vašeho regionu.
 
Dále je zde možnost, po schválení ediční radou, doplnit publikaci o samostatně vložený limitovaný odkaz na Vaše město a případně svazek obcí či mikroregion. Knihu, která nepůjde do běžné distribuce, si díky hlavnímu partnerství budete moci objednat nejen pro své potřeby, ale také  pro Vaše partnery a zaměstnance. 
 
Po sto letech existence republiky se nabízí možnost se neopakovatelně zapsat do historie a sdělit našim spoluobčanům, ale hlavně čtenářům z celého světa, čím se naše republika může pochlubit, co skvělého zde bylo za sto let vytvořeno a jak jsme se postarali o odkaz našich otců. Proč stojí za to do České republiky, a hlavně do jednotlivých (mikro)regionů přijet, ať už za turistickými zážitky, nebo s cílem zde spolupracovat v rámci vědy či obchodu, anebo si zde jen najít přátele se kterými lze sdílet společné zájmy.
 
Za vaše připomínky k obsahu kapitol – umění, značky, legendy a unikáty – budeme velice vděční, jedná se totiž o reprezentaci vašeho města, obce či kraje, proto bychom vám rádi dali prostor k vyjádření a účasti na projektu. 
 
Návrhy, prosím, zasílejte nejpozději do 31. 3. 2018 na adresu: zemehojnosti@vinoaumeni.cz. 
 
Stejný kontakt můžete využít pro objednání knihy či vložení kapitoly navíc o vašem městě nebo mikroregionu.
 
Anotace knihy:
  • Rozsah knihy – cca 270 stran, formát V8, jazyková mutace – Čj/ Aj, jednota grafické a fotografické podoby
  • Bonusové výtisky s investičními známkami
  • Udělená záštita Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radka Vondráčka
  • Hlavní partnerství: CzechTourism, Svaz měst a obcí ČR
  • Partnerství dalších institucí: MMR (CzT), MK (NPÚ), MŽP, MZE, MPO a sociální partneři, ČMKBK, AURIXA
  • Představení projektu: 8.2.2018 Tisková konference
  • Tisk knihy: srpen 2018
  • Představení hotové knihy: 7.9.2018 Klementinum
  • Plánovaný termín křtu: říjen 2018
  • Distribuce: na objednání
 

 Jindra Tužilová, SMO ČR