18.10.2015

Goethe-Institut v Praze získal Cenu českých knihovníků

Ku příležitosti oceňování nejlepších knihoven v roce 2015 udělil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR „Cenu českých knihovníků“ Goethe-Institutu v Praze za dlouholetou a mimořádně úspěšnou spolupráci s českými knihovnami.

Ku příležitosti oceňování nejlepších knihoven v roce 2015 udělil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR „Cenu českých knihovníků“ Goethe-Institutu v Praze za dlouholetou a mimořádně úspěšnou spolupráci s českými knihovnami. Díky podpoře Goethe- Institutu se v Praze každý rok konají mezinárodní konference k aktuálním tématům rozvoje knihoven, na kterých se setkávají špičkoví specialisté z Německa i Česka. Goethe-Institut se stal pro české knihovny branou spolupráce s německými knihovnami. Goethe-Institut velkoryse podporuje činnost německých knihoven, které působí v Moravské zemské knihovně, ve Vědecké knihovně v Olomouci, ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, v Krajské vědecké knihovně v Liberci a v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Díky činnosti Goethe-Institutu má veřejnost přístup k aktuální německé literatuře.