10.02.2010

Digitalizace kin v České republice - proč se o ni zajímat?

Zdánlivě jde o problém, který se obcí a měst netýká, opak je však pravdou. V České republice je stále mnoho kin, které vlastní, provozují či spravují obce a města, a to i ty nejmenší z nich. Taková kina mají samozřejmě problém s tím, kde a jak získat prostředky na svůj provoz.

Zdánlivě jde o problém, který se obcí a měst netýká, opak je však pravdou. V České republice je stále mnoho kin, které vlastní, provozují či spravují obce a města, a to i ty nejmenší z nich. Taková kina mají samozřejmě problém s tím, kde a jak získat prostředky na svůj provoz. Obce si mnohdy neví rady, a udržení kina záleží pouze na vůli zastupitelstva a možnostech obecního rozpočtu.

Ministerstvo kultury ČR se touto problematikou již delší dobu zabývá, především z toho důvodu, aby se kvalitní programová nabídka filmů dostala k divákovi nikoli pouze ve velkých městech, ale také v regionech. Pracovní skupina zřízená ministerstvem kultury vypracovala přehledný materiál o digitalizaci kin, který najdete zde

Většina jednosálových kin v současné době promítá filmy, které mají zároveň na programu také multikina, ovšem uvádí je s několikatýdenním až několikaměsíčním zpožděním. Tato malá kina pak mají problém získat od distributorů filmové kopie hned po premiéře, neboť distributoři je dávají přednostně do velkých multiplexů. Mnohá jednosálová kina tak momentálně přežívají ve velmi těžkých finančních podmínkách a stěží si vydělají na svůj provoz, v některých případech dokonce obce každoročně doplácejí statisícové částky ze svých rozpočtů na udržení těchto kin v provozu. Investice do modernizace a výstavby kin však vyžadují velké finanční prostředky s minimální zárukou návratnosti. Mapa s přehledem počtu kin v jednotlivých okresech a krajích České republiky je k dispozici zde.
 
Digitální promítání v kinosálech v podstatě znamená nahrazení projektorů pro 35mm filmový pás digitálními projektory. Kvalita obrazu je výrazně vyšší než při promítání z filmového pásu, důležitá je i stabilita v čase – po celou dobu obchodního využívání filmu je zajištěna stejná úroveň obrazu i zvuku. Digitální kopie totiž nepodléhá mechanickému opotřebení a její kvalita zůstává konstantní. Digitální projekce navíc přinesou v budoucnu úspory zejména při výrobě kopií a jejich distribuci.
 
Pro kina znamená tento způsob promítání také větší různorodost programu, nezávislost na daném počtu kopií, filmy mohou např. být rozšířeny o verze s různými titulky, včetně verzí pro neslyšící občany. Dále tu pak vyvstává možnost rozšířit program kina o jiná představení – např. promítání sportovních utkání, přímých přenosů, promítání dokumentů pro školy apod.
 
Pořízení digitální technologie v žádném případně není levnou záležitostí (pořizovací cena činí zhruba 2.500.000,- Kč), kterou si většina kin, obzvláště těch spravovaných městy a obcemi, nemůže dovolit. Na podporu digitalizace kin v České republice tak byly uvolněny prostředky ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie.
 
Provozovatelé kin tedy mohou žádat Státní fond o účelovou dotaci z prostředků Státního fondu. Dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, poskytuje Státní fond účelové dotace jen do výše jedné poloviny nákladů plánovaných žadatelem. Maximální možná výše získaných prostředků na digitalizaci kina je tedy zhruba 1.250.000,- Kč. Pro poskytnutí dotace je třeba vyplnit jednoduchou žádost, která bude posouzena odborníkem. Ten zkoumá např. i technický stav budovy kina - je totiž třeba vzít v úvahu, že digitální technologie potřebuje pro svůj řádný provoz určité zázemí, bez vlhkosti, prachu apod. Žádost je pak posléze předložena Radě Státního fondu ke schválení. Ta dle ustanovení § 2 zákona rozhoduje o způsobu a výši čerpání prostředků z fondu.
 
Je samozřejmé, že pro mnoho obcí, a to zejména menších obcí, je i přesto nereálné uvolnit částku převyšující milion z obecního rozpočtu. Je však třeba zdůraznit, že na rozdíl od některých jiných dotací, není v tomto případě omezení zakazující kombinaci např. s dotací poskytnutou krajem, či z evropských prostředků. Tento fakt lze považovat za jednoznačné pozitivum tohoto projektu. Do dneška proběhly již dvě vlny poskytování účelových dotací na digitalizaci kin, v nejbližší době se chystá ke spuštění další vlna. Informace o možnosti podávat žádosti o poskytnutí účelové dotace na digitalizaci kin se objeví na webových stránkách Ministerstva kultury ČR. Doporučujeme také sledovat portál www.digitalnikino.cz. Tento portál spravuje společnost PRO-Digi, o. p. s., která vznikla za účelem poskytování informací o digitalizaci v České republice a poskytuje také odbornou konzultační pomoc ve věcech digitalizace.
 
Tématem digitalizace se v současnosti zabývá i Evropská komise. Dle jejího názoru je digitalizace spojena s vysokými investicemi, a je proto nutné vypracovat v členských zemí účinné programy veřejné podpory. Evropská komise tedy zahájila veřejné konzultace, a v rámci nich chce zjistit, jaký by mohl být dopad digitalizace na evropské filmové odvětví.

 

Mgr. Iva Vejmelková