06.02.2006

Stát rozdělí obcím 100 milionů Kč na cyklostezky, více než loni

Celkem 100 milionů korun, o dvě pětiny více než loni, mohou letos čerpat města a obce od státu na podporu budování cyklostezek.

Celkem 100 milionů korun, o dvě pětiny více než loni, mohou letos čerpat města a obce od státu na podporu budování cyklostezek.

O příspěvek na financování výstavby a údržby cyklostezek, nikoli cyklotras, mohou požádat Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) do 31. března. Na konferenci o cyklodopravě v Plzeňském kraji to ČTK řekl Karel Havlíček ze SFDI. Podle něj objem dotací v dalších letech opět poroste.

"Loňský příspěvek byl plně vyčerpán, zájem byl dvojnásobný. Obce musí dodat ze svého čtvrtinu nákladů akce," uvedl. Podle Havlíčka se neřídí fond při rozdělování peněz velikostí obce, objemem investic nebo důležitostí tras. Prioritou je bezpečnostní hledisko. Dále musí mít majitel cyklostezky vyřešeny vztahy k pozemkům a stavební povolení. Cyklostezku by měl dokončit v konkrétním roce. Trasa by měla zapadat do regionální koncepce turistiky, a měla by mít tedy podporu krajského odboru dopravy.

Do posledního března musí obce podat žádosti, v dubnu je fond vyhodnotí a další měsíc s nimi bude podepisovat smlouvy. 

Před pěti lety začínal SFDI na deseti milionech korun. "Z peněz nelze samostatně podporovat ani značení, ani lavičky, musí jít na budování nových nebo údržbu cyklostezek," uvedl Havlíček.

Fond je zatím největším donátorem těchto staveb. Obce dostávají peníze ještě z evropských programů - přeshraniční spolupráce Interreg a ze Společného regionálního operačního programu SROP. Tyto sumy v řádu jednotek milionů korun už jsou ale podle Havlíčka vyčerpány. Unie ani fond, který pracuje s jednoročními rozpočty, zatím neví, kolik peněz dají do stezek příští rok. Také v novém plánovacím období EU mohou obce získávat peníze z EU, ale konkrétní program na rozvoj turistiky Brusel nepřipravuje.

 

ČTK