20.08.2009

Setkání na téma „Současné problémy cestovního ruchu“

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo dne 14. srpna 2009 společné setkání subjektů působících v cestovním ruchu na téma „ Současné problémy cestovního ruchu“. Za Svaz měst a obcí ČR se zúčastnil Zdeněk Zerzáň, předseda Komise cestovního ruchu.

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo dne 14. srpna 2009 společné setkání subjektů působících v cestovním ruchu na téma „ Současné problémy cestovního ruchu“. Za Svaz měst a obcí ČR se zúčastnil Zdeněk Zerzáň, předseda Komise cestovního ruchu.
Tohoto setkání se dále zúčastnili představitelé různých organizací a asociací, které mají vliv na rozvoj cestovního ruchu. Pro jednání s poslanci Parlamentu ČR bylo vybráno sedm témat k jednání, mezi nimi např. i snížení sazby DPH pro služby cestovního ruchu, vízová politika, návrh na vyjmutí turistických vozidel (obytných přívěsů) nad 3,5 tuny z poplatkové skupiny dálničních známek a zejména návrh na zřízení Podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro cestovní ruch, kde by mohly být řešeny podrobněji další problémy  spojené s cestovním ruchem.
 
Svaz měst a obcí ČR spolu s Asociací turistických regionů prosazoval zařadit na pořad jednání s poslanci také tématiku nutnosti systému organizace a řízení v turistických regionech, nezávisle na správním členění České republiky. Tento bod nakonec zařazen nebyl. Svaz měst a obcí ČR je však nadále přesvědčen, že je krajně důležité podporovat spolupráci obcí a soukromých subjektů v oblasti cestovního ruchu, a k tomu  považuje za nezbytné zavést správný systém financování ze státního rozpočtu z výnosů cestovního ruchu, dle předem daných a jasných pravidel.