17.07.2020

Projekt S knížkou do života roste s dětmi a učí je číst

Původně mezinárodní projekt Bookstart od roku 2018 probíhá i v českých knihovnách pod názvem S knížkou do života. Dosud se zapojilo 190 veřejných knihoven, které pomáhají rozvíjet lásku ke knihám již od narození dítěte. Připojte se i vy.

Historie

V roce 2018 se proto Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a jeho prostřednictvím i 120 veřejných knihoven, resp. obcí v ČR, připojilo k mezinárodnímu projektu Bookstart pilotní českou verzí projektu s názvem „S knížkou do života“. Do roku 2020 stoupl počet těchto knihoven a obcí na 190. I když letošní zvláštní rok nárůst poněkud zpomalil, projekt běží dál a přináší první pozitivní výsledky.

Oč jde?

Bookstart je mezinárodní projekt k podpoře čtenářské gramotnosti a čtenářství realizovaný po dobu téměř 30 let v cca 30 zemích světa napříč kontinenty (počet zapojených zemí stále roste). V roce 1992 ho zahájila ve Velké Británii nezisková organizace Book Trust. Zásadní je spolupráce nejen knihoven a rodičů, ale i zapojení obce.

Jak projekt v ČR probíhá?

Rodičům novorozence je na slavnostním setkání (vítání občánků, speciální slavnost v knihovně…) nejprve předávána motivační sada, která obsahuje speciálně vydanou originální knížku, event. též audioknihu pro děťátko, pro rodiče pak návod proč, jak a co začít dítěti číst a jak s ním pracovat, seznam doporučené literatury pro děti. Konkrétní knihovna přidává členskou legitimaci do knihovny, resp. poukaz na ni a nabídku svých aktivit pro rodiče s malými dětmi, případně propagační materiály apod. Cena jedné sady je 80,- Kč.

Zapojené knihovny se ale současně musí začít věnovat intenzivněji práci s rodiči a jejich předškolními dětmi (od narození do šesti let věku), udržovat kontakt s rodinami oslovenými v rámci projektu, pořádat pro ně setkání a vhodné akce (minimálně 4 ročně), poskytovat informace o knihách pro děti, budovat novou komunitu uživatelů knihovny. Nejde tedy o pouhé jednorázové „obdarování“, ale především o dlouhodobou systematickou práci. Ve věku 3 let obdrží děti další motivační sadu (opět originální knihu a další vhodné materiály) a aktivity pro ně pokračují s respektováním věkových specifik. Knihovny tak nabízejí svou pomoc rodinám v obci po celý čas od doby narození děťátka po jeho vstup do období skutečně čtenářského. To, že se dítě stává opravdovým čtenářem, pak oslavují s dětmi, jejich rodiči a učiteli již řadu let slavnostním předáváním Knížky pro prvňáčka na konci prvního roku školní docházky. Tuto již tradiční aktivitu podporuje na 400 obcí v ČR.

Více o projektu, který organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), najdete na stránkách www.sknizkoudozivota.cz. Na mapě můžete zjistit, které knihovny a obce jsou v projektu zapojeny.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky