02.12.2019

Přihlašte se a můžete svou akci uspořádat ve spolupráci s agenturou CzechTourism

O partnerskou spolupráci s agenturou CzechTourism na akcích konaných v roce 2020 se prostřednictvím hodnotícího formuláře mohou ucházet realizátoři kulturních, sportovních, gastronomických a společenských eventů, které mají potenciál v oblasti cestovního ruchu.

SlavnostiJde o akce, jejichž pořádání významně a prokazatelně podporuje a zvyšuje příjezdový cestovní ruch nebo je významným přínosem pro domácí cestovní ruch daného regionu. Partnerské akce agentury CzechTourism jsou v tomto ohledu přímým impulsem pro cestovní ruch dané lokality.

Žádosti bude možné podat v termínu od 27. listopadu 2019 od 10:00 do 16. prosince 2019 do 24:00. Žádosti vyplněné po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny.

Více se dozvíte zde:

https://zadost.czechtourism.cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_cot_c_22_2019&utm_term=2019-12-02

Slavnosti 1