06.06.2016

Přes 83 milionů půjde na rozvoj cestovního ruchu

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová schválila na podporu rozvoje cestovního ruchu návrh dotací ze státního rozpočtu. Přes 83 milionů korun bude rozděleno mezi 58 projektů. Také v roce 2016 jsou oprávněnými příjemci kromě podnikatelských subjektů i obce. 

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová schválila na podporu rozvoje cestovního ruchu návrh dotací ze státního rozpočtu. Přes 83 milionů korun bude rozděleno mezi 58 projektů.

Také v roce 2016 jsou oprávněnými příjemci kromě podnikatelských subjektů i obce. Investice příjemců dotací do cestovního ruchu v rámci projektů bude minimálně ve stejné výši jako podpora.

 Dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem jsou určeny na podporu oblastí/aktivit:

  •  Rekonstrukce nebo vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty;
  • Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu; 
  • Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu;
  • Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel. 

Více informací naleznete zde.