20.06.2019

Obce si samy určí výši poplatku za ubytování

Tento týden byly v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednány pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu novely zákona o místních poplatcích. V rámci novely bylo schváleno zavedení tzv. poplatku z pobytu, jehož výše může být stanovena až do částky 50,- Kč, přičemž jeho minimální hranice není určena a je tak na samosprávách, jakou výši poplatku z pobytu na území své obce stanoví.

Tento týden byly v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednány pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu novely zákona o místních poplatcích. V rámci novely bylo schváleno zavedení tzv. poplatku z pobytu, jehož výše může být stanovena až do částky 50,- Kč, přičemž jeho minimální hranice není určena a je tak na samosprávách, jakou výši poplatku z pobytu na území své obce stanoví.

Byly schváleny i určité výjimky, na něž se nebude vztahovat povinnost hradit poplatek z pobytu, např. pro pracovníky sezónních prací. Současně došlo ke zrušení výjimky z povinnosti hradit poplatek z pobytu pro seniory nad 65 (resp. poté navrhovaných 70) let věku. Povinnost hradit poplatek z pobytu se však nebude vztahovat na ty občany, kteří přijedou do dané obce na lázeňský pobyt hrazený ze zdravotního pojištění. Přijetí změny zákona o místních poplatcích Svaz přivítal, neboť díky tomu dojde ke zvýšení příjmů do rozpočtů obcí a obce samy mohou korigovat výši poplatku z pobytu tak, aby svým jednáním podpořily mj. i rozvoj cestovního ruchu.

Stanovisko k této problematice prezentovala ve středu 19. 6. 2019 na Českém rozhlase Radiožurnále výkonná ředitelka Radka Vladyková.

Na otázku moderátora Radiožurnálu Vladimíra Kroce, jak by měla být nastavena výše poplatku, odpovídá výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková, že se městům rozvazují ruce k tomu, aby si mohla poplatek navýšit. V některých městech může zůstat nulový, v některých městech může jít až do té maximální výše. Bude to na rozhodování právě těch územních samospráv, jak se rozhodnou a jak zváží výši toho poplatku právě u nich. Dlouhodobě rostou náklady na údržbu města, na veřejná prostranství, na úklidy, a to všechno, co dělá město hezké, zajímavé právě i pro turisty potřebuje velké finanční náklady. Protože, řekněme si, ti turisté v konečném důsledku jezdí právě do těch míst či měst, protože tam je třeba hezké veřejné prostranství, udržované památky, udržované město a tak dále.

Další úsporu administrativy vidí Svaz i ve sloučení ubytovacího poplatku s reakčním a lázeňským, pokračuje Radka Vladyková a uzavírá rozhovor s tím, že Svaz měst a obcí vítá další příležitost ke zvýšení rozpočtů obcí i možnost místních samospráv o navýšených finančních prostředcích samostatně rozhodovat.

Zpracovala: Alena Klimtová a Alexandra Kocková