12.11.2020

Nenechme zrušit pořad ČT Folklorika

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl apeluje na zachování pořadu České televize o tradiční kultuře Folklorika.

Vážený pane ministře,

Vážení členové a vážená členko Rady České televize,

Vážený pane generální řediteli,


obracím se na vás s ohledem k plánovanému zrušení pořadu České televize o tradiční kultuře, jenž je vysílán pod názvem „Folklorika“.
Folklór jako osobité hudební, slovesné, taneční či dramatické vyjádření kultury určitých skupin obyvatelstva determinuje právě tyto skupiny, pomáhá jim přenášet svou kulturu na další generace, zachovat jejich kulturní zvyklosti, vnímání sebe sama a jejich historie a mnoho
dalšího.

Plánované zrušení pořadu České televize o tradiční kultuře „Folklorika“ je zcela zásadním krokem, jenž oddálí nové generace od jejich vnímání naší historie, kultury, povede k jejich odosobnění od našich národních zvyklostí a v samotném důsledku i může přetrhnout tu již nyní tenkou nitku spojující naši kulturní a národní odlišnost.

Tento pořad je v nabídce současných pořadů naprosto unikátním a nenahraditelným a zobrazuje tak nejen odlišnosti v jednotlivých regionech, ba i obcích a městech, ale i to, co nás navzájem jako národ spojuje, co nás historicky provází, na co naše kultura navazuje, v čem se odlišujeme či naopak sbližujeme s ostatními národy.


Apeluji tímto jako předseda Svazu měst a obcí České republiky, aby byl zachován pořad České televize „Folklorika“ jako nenahraditelné médium pro předávání informací o historii, zvyklostech a zvycích, a to i s ohledem na postavení České televize dle zákona č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, kdy právě Česká televize jako médium veřejné služby má zcela unikátní postavení v plnění svého úkolu poskytovat vyváženou nabídku pořadů všem skupinám obyvatel se zřetelem na kulturu, etnický a národnostní původ a se zřetelem k rozvíjení kulturní identity všech obyvatel České republiky.


Pevně věřím ve vyslyšení naší prosby.
S pozdravem a přáním všeho dobrého

František Lukl

předseda SMO ČR