03.06.2010

Etický kodex cestovního ruchu

Etický kodex cestovního ruchu je dokumentem, který shrnuje zásady chování a činnosti nejen pro podnikatele v cestovním ruchu, ale i pro návštěvníky všech zemí světa. Tento Kodex nastavuje rámec pro zodpovědný a udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Cílem tohoto dokumentu je snaha o minimalizaci negativních dopadů cestovního ruchu na životní prostředí a kulturní dědictví v budoucnosti a maximalizace přínosů pro obyvatele destinací.

Etický kodex cestovního ruchu je dokumentem, který shrnuje zásady chování a činnosti nejen pro podnikatele v cestovním ruchu, ale i pro návštěvníky všech zemí světa. Tento Kodex nastavuje rámec pro zodpovědný a udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Cílem tohoto dokumentu je snaha o minimalizaci negativních dopadů cestovního ruchu na životní prostředí  a kulturní dědictví v budoucnosti a maximalizaci přínosů pro obyvatele destinací.

Celosvětový kodex cestovního ruchu schválila již v říjnu 1999 Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) a dne 21. prosince 2001 ho na svém třináctém zasedání oficiálně přijalo Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu. Propagaci Kodexu a hodnocení jeho realizace v praxi má za úkol Světový výbor pro etiku v cestovním ruchu UNWTO, který vznikl v roce 2004.
 
Dokument je postaven na deseti principech (článcích) – devět z nich jsou pravidla pro účastníky cestovního ruchu a desátý se zabývá implementací pravidel do praxe. Principy Kodexu přitom definují např. podíl cestovního ruchu na vzájemném porozumění a respektování národů a společností, popisují cestovní ruch jako faktor udržitelného rozvoje nebo jako prospěšnou aktivitu pro hostitelské země. Zásady uvedené v Kodexu dále stanovují např. závazky účastníků rozvoje cestovního ruchu a právo každého člověka na cestování, svobodný pohyb turistů nebo práva pracovníků a podnikatelů v oblasti cestovního ruchu.
 
V České republice už celá řada organizací v cestovním ruchu Kodex začlenila do svých koncepčních a prováděcích dokumentů a tím podpořila principy zakotvené v tomto důležitém dokumentu cestovního ruchu. Před nedávnem se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR obrátilo i na Svaz měst a obcí ČR s žádostí o distribuci tohoto Kodexu mezi co nejširší spektrum subjektů. Jeho české znění je volně ke stažení na následujícím odkaze http://unwto.org/ethics/full_text/en/full_text.php?subop=2 pod odrážkou 9 – Czech republic, a nebo si znění kodexu můžete stáhnout přímo zde.