03.09.2015

Dalších více než 32 milionů korun půjde na podporu cestovního ruchu

Obce a podnikatelé připravili v rámci výzev v podprogramu „Cestování dostupné všem“ celkem 72 projektů, které by měly být podpořeny více než 85 miliony korun. Peníze pomohou zkvalitnit služby, zvýšit atraktivitu a návštěvnost mnoha destinací v regionech.

Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo v rámci druhé výzvy v podprogramu „Cestování dostupné všem“ 44 žádostí o dotaci. Dotace dvaatřicet milionů korun je navržena pro 32 projektů. Podnikatelé i obce připravili v rámci obou výzev celkem 72 projektů, které při splnění podmínek budou podpořeny více než 85 miliony korun. Peníze pomohou zkvalitnit služby, zvýšit atraktivitu i návštěvnost mnoha destinací v našich regionech.

Díky navýšení rozpočtu Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015 mohla být vyhlášena druhá výzva příjmu žádostí o dotace na podporu investičních projektů do 5 milionů korun (v případě parkovacího domu/věže pro jízdní kola až do 10 mil. Kč). Projekty jsou zaměřeny na podporu domácího cestovního ruchu s cílem snížení sezónnosti, dále také na začlenění nových cílových skupin do cestovního ruchu, rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a na podporu zvýšení návštěvnosti jednotlivých destinací.

Pro podnikatele a obce jde tedy konkrétně o podporu rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení, zlepšení či vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené turisty a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel. To vše včetně propagace hotových projektů. Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných nákladů projektu.

Více o podpoře cestovního ruchu také v nové videominutě Karly Šlechtové zde: https://www.youtube.com/watch?v=Vkw6irejTiE

Seznamy žádostí s návrhem dotace v prvním i druhém kole jsou spolu s dalšími informacemi ZDE.