20.11.2018

Cílená podpora cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na podporu cestovního ruchu. Na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro rok 2019 bylo vyčleněno 150 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na podporu cestovního ruchu. Na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro rok 2019 bylo vyčleněno 150 milionů korun, podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity. Na marketingové aktivity v cestovním ruchu bylo vyčleněno dalších 100 milionů korun. Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování  a zlepšení koordinace nabídky v destinacích. Celkově tak mohou žadatelé získat až 250 milionů korun. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2018 do 15. února 2019. Více informací o programu, včetně celého znění výzvy a příslušných dokumentů, naleznete zde. 

Zdroj: MMR