Energetika

Mgr. Ivona Mottlová

garant rubriky

09.04.2024

Budeme topit vodíkem? Je vodík bezpečný? Může být vodík cestou k udržitelnosti a soběstačnosti v energetice budov?

Pokud hledáte odpovědi a chcete si na tuto problematiku utvořit svůj vlastní názor, právě pro Vás je určen již druhý ročník konference H2 HEATING, který proběhne 30. května 2024 od 9:00 hod. ve wellness hotelu STEP v Praze.

18.03.2024

Budování dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla územními samosprávnými celky

Metodika popisuje a identifikuje klíčové otázky budování dobíjecí infrastruktury obcemi, popisuje vhodný postup při realizaci projektu zajištění výstavby a provozu dobíjecí stanice a navrhuje vhodný smluvní vztah se zhotovitelem a provozovatelem dobíjecí stanice. Metodika primárně směřuje na budování veřejné dobíjecí infrastruktury, přiměřeně lze však základní principy aplikovat i pro budování neveřejné dobíjecí infrastruktury určené výhradně pro potřeby samosprávy.

26.02.2024

Tento čtvrtek Česko-britské inspirační fórum na téma "Obnovitelné zdroje energie v městském prostředí"

Bezplatnou konferenci pořádá Britská ambasáda v Praze a Svaz měst a obcí ČR 29. února, 9:00 - 13:00 hodin, ve spolupráci s IPR v CAMPu. Debata proběhne v češtině a angličtině, tlumočení bude k dispozici.

16.02.2024

Jak na energetické komunity

Příručka „Jak na energetické komunity“, obsahuje praktické a konkrétní kroky, jak založit společenství, ve kterém si jeho členové vyrábějí, sdílejí a spotřebovávají energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

22.01.2024

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

Svaz měst a obcí ČR se obrátil na Ministerstvo financí s dotazem, který se týká možnosti členství příspěvkových organizací obcí v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné zdroje. 

18.01.2024

Průmysl, města i státní správa podporují zrychlení renovací budov v ČR

Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR, se zúčastnila závěrečného osmého kulatého stolu evropské iniciativy "Smart Finance for Smart Buildings", který nedávno přivedl dohromady více než padesát zástupců průmyslu, odborníků, státních a samosprávných institucí, aby společně diskutovali o 50 opatřeních urychlujících renovace budov v České republice.

08.01.2024

Jak na energetická společenství

Nepropásněte podání dotace na založení Společenství obcí a myslete při tom na jeho budoucí funkčnost a stabilitu. Partner Energetické konference SMO ČR pro vás připravil základní přehled budoucí funkčnosti a nástroj k řešení energetické optimalizace v rámci společenství.

29.12.2023

Změnové cenové rozhodnutí ERÚ snižuje regulované platby pro odběratele elektřiny na vysokém a velmi vysokém napětí

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal změnové cenové rozhodnutí k regulovaným cenám elektřiny pro odběratele na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí.

28.11.2023

Webinář: Dotační výzva Zakládání energetických společenství

Zveme vás na webinář k dotační výzvě Zakládání energetických společenství, který připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Unií komunitní energetiky.

14.11.2023

Časopis Světlo představuje zajímavé projekty

Řešili jste v poslední době v rámci vašeho města či obce nějaký zajímavý a vizuálně atraktivní projekt veřejného osvětlení? Jste hrdí na nové osvětlení ve vašem historickém centru nebo na realizaci architekturního osvětlení?

13.11.2023

Bezplatný workshop k programu LIFE „Clean Energy Transition (CET)“

Místo a datum konání: Sloupový sál, Sněmovní 7, Praha 1, 23. listopadu 2023 od 10:00 do 14:00 hod.

10.11.2023

Startuje nová éra energetiky.

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie.

06.11.2023

Evropská komise schválila provozní podporu biometanu v ČR

Evropská komise v úterý 31. října schválila český program v hodnotě 2,4 miliardy eur na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu. Biometan má v Evropě v roce 2030 plnit sítě 35 miliardami m3 biometanu a nahradit tak více než 20 % současné spotřeby zemního plynu. V ČR má potom potenciál nahradit nejméně 10 % spotřeby fosilního plynu. 

02.11.2023

Blíží se konec vládních stropů. MPO doporučuje: Ověřte si podmínky své smlouvy na dodávky energií

Dodavatelé energií letos snižují ceny svých produktů. Situace na trzích s energiemi se ale může rychle měnit a nemusí tak pro laika být vždy přehledná. Je třeba, aby si zákazníci udržovali základní přehled o tom, jaké smlouvy na dodávky energií mají uzavřené, kolik platí, nebo do kdy mají ceny fixované.

17.10.2023

Legislativa v oblasti energetiky musí být jednoduchá, ale hlavně MUSÍ BÝT PLATNÁ A ÚČINNÁ. 

Energetická konference, kterou uspořádal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) minulý týden ve čtvrtek a pátek (12. a 13. 10. 2023), přinesla několik zásadních zjištění. V současné kritické situaci na poli energií nemá Česká republika zatím k dispozici ani aktualizované strategické dokumenty k energetice ani aktualizovaný vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu. Stát v této oblasti dokonale zaspal.

13.10.2023

Nezapomínejte řešit své smlouvy na energie, radí ERÚ zákazníkům

Více než čtyři procenta domácností a podnikatelů mají ceny energií zafixované nad cenovými stropy.

13.09.2023

Desatero spotřebitele

Energetický regulační úřad (ERÚ) pokračuje ve své informačně-osvětové kampani #AktivneNaEnergie. Nově zpracoval desatero rad, v němž spotřebitelé najdou tipy, jak být aktivní, a předcházet tak problémům.

07.09.2023

Energetické štítky vrací úder – drobné opomenutí může vést k sankci

Vyznat se v labyrintu práv a povinností, které regulují činnost obcí není vůbec snadné a dobře míněný, ale fakticky špatný výklad zákona může mít nemilé důsledky. O tom, že v džungli paragrafů číhá lecjaká nástraha svědčí i judikát Krajského soudu v Plzni ze dne 7. února 2023. V daném případě byla ze strany Státní energetické inspekce (dále jen „Inspekce“) udělena městu pokuta za spáchání přestupku, který spočíval v neuvedení klasifikační třídy energetické náročnosti (tzv. „energoštítku“) v rámci záměru pronajmout městem vlastněnou bytovou jednotku, který město zveřejnilo na své úřední desce.

15.08.2023

Energetický regulační úřad odstartoval kampaň. Radí spotřebitelům, jak předcházet problémům.

Aktivně na energie. Tak se jmenuje informačně-osvětová kampaň, kterou Energetický regulační úřad (ERÚ) připravil pro občany. Pomůže jim zorientovat se v oblasti „spotřebitelské energetiky“, přičemž bude klást důraz na podněty, které dostává, a na témata, v nichž veřejnost často chybuje.

27.07.2023

Dotazník Projekty obcí na energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie

Vážené starostky, vážení starostové, dovolujeme se na Vás obrátit jménem Svazu měst a obcí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí s žádostí o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Cílem průzkumu je identifikace bariér pro rozšíření fotovoltaiky (FVE) vč. energeticky úsporných opatření ve státem definovaných ochranných zónách.

29.06.2023

Veřejný konzultační proces ke změnám tarifní struktury pro hladiny vysokého a velmi vysokého napětí

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil veřejný konzultační proces ke změnám tarifní struktury, které by měly začít platit od 1. ledna 2024.

27.06.2023

Nová osvětlovací příručka

Na webu Ministerstva životního prostředí najdete novou příručku k bezpečnému a úspornému veřejnému osvětlení, kterou lze volně sdílet.

26.06.2023

Jak se staví a provozuje větrná elektrárna? Poradí "Větrné desatero"

Nový manuál je určen zastupitelstvům obcí. Najdete v něm praktická doporučení, jak přistupovat k nabídkám na stavbu větrné elektrárny a popis procesu povolování výstavby větrníků. Brožuru připravila Česká společnost pro větrnou energii společně s Komorou obnovitelných zdrojů energie a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

15.05.2023

Desatero rad

MPO zveřejnilo manuál na ochranu zákazníků proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky.

09.05.2023

Energetické úspory v budovách v kontextu aktuální evropské politiky

Místopředseda výboru pro životní prostředí Richard Brabec si vás dovoluje pozvat na seminář pořádaný ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

02.05.2023

WEBINÁŘ – OBEC JAKO ZÁKAZNÍK V ENERGETICE, ANEB JAK NAKUPOVAT ENERGIE

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem pořádá pro zástupce obcí a měst a jimi zřizovaných organizací webinář na téma: „Obec jako zákazník v energetice“.

25.04.2023

Jak zarazit podomní rejdy energošmejdům

Energošmejdi se po krátké pauze vracejí do ulic měst a obcí. Jak mohou zastupitelé překazit nájezdy těchto nepoctivců na spotřebitele radí Markéta Zemanová, členka Rady Energetického regulačního úřadu, v našem rozhovoru.

03.04.2023

Jak mohou obce a města bojovat s energošmejdy u dveří

Každá obec může zakázat podomní aktivity energetických zprostředkovatelů nebo zástupců dodavatelů energií na celém svém území či v části obce. Výslovně to umožňuje § 11p energetického zákona.

27.02.2023

VÝROBA ELEKTŘINY V BYTOVÉM DOMĚ A JEJÍ ROZDĚLENÍ MEZI JEDNOTKY OD ROKU 2023

Energetický regulační úřad zveřejnil na svých stránkách v souvislosti s vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou obecné principy pro fungování modelu výroby elektřiny v bytovém domě.

27.01.2023

Novela energetického zákona – LEX OZE I. vyšla ve Sbírce

Zákon označovaný jako LEX OZE I. vyšel dne 23. ledna 2023 ve Sbírce zákonů ČR pod č. 19/2023 Sb. Jedná se o zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Novela je účinná od 24. ledna 2023.

19.12.2022

Subjekty a podmínky zastropování cen energií

Přinášíme krátké informativní sdělení týkající se kategorizace subjektů majících nárok na Vládou ČR stanovené maximální ceny energií pro rok 2023 a podmínkách pro uplatnění tohoto nároku.

19.12.2022

Dana Drábová

V prosinci je uskutečnil již druhý ročník Inspiračního fóra SMOČR. Vystoupila na něm řada zajímavých řečníků, a o ty nejzajímavější se s Vámi chceme podělit i touto formou.

28.11.2022

Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a to s ohledem na svou věcnou působnost v oblastech ochrany hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejné podpory.

21.11.2022

Fotovoltaické systémy a památková péče

Národní památkový ústav vydal Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích.

21.11.2022

Manuál pro starosty

Zajistit dodávky energií pomůže obcím kontraktační povinnost, konkrétní postup ukazuje společné doporučení MPO, MMR a ÚOHS.

18.11.2022

Odpověď MPO k cenám energií

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla odpovídá na dotazy předsedy Svazu Františka Lukla ohledně nařízení vlády č. 298/2022 Sbírky o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

02.11.2022

Apel na poslance

Primátor města Olomouce Miroslav Žbánek píše jménem Komory statutárních měst SMO ČR dopis poslancům Poslanecké sněmovny ohledně nespravedlivého přerozdělení daně z neočekávaných zisků.

02.11.2022

Vláda akceptovala naše připomínky k zastropování cen energií

Vláda na jednání dne 2.11. schválila novelu nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Novela přináší obcím, jimi zakládaným společnostem, ale i sportovním organizacím a kulturním institucím jistotu ohledně zastropování cen energií.

31.10.2022

Průzkum zájmu o podporu výstavby energeticky úsporných veřejných budov

V programovém období 2021–2027 zvažuje Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí užití úvěrového finančního nástroje na podporu výstavby nových energeticky úsporných veřejných budov.

21.10.2022

Jedna z možností jak správně a bezpečně nakupovat energie

Přinášíme praktické informace našeho dlouholetého partnera ČEZ ESCO k možnému nákupu energií pro města a obce, kterým se prozatím nepodařilo vysoutěžit dodavatele.

21.10.2022

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NÁKUPU ENERGIÍ

Na naši žádost připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor práva veřejných zakázek, přehled možností řešení nákupu energií v aktuální situaci.

21.10.2022

Reagujeme okamžitě

Praha 21. října 2022 Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) okamžitě zareagoval na desítky podnětů nejen členských obcí, vztahující se k nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

20.10.2022

Ptáme se ministra

Předseda SMO ČR zasílá dopis ministru Jozefu Síkelovi s řadou otázek, které Svaz v souvislosti s vydaným nařízením obdržel od obcí a měst, a na něž bohužel nenalezl v ustanoveních nařízení vlády odpověď.

18.10.2022

ENERGIE SE SOUTĚŽIT MUSÍ, ŘÍKÁ ZÁKON

V poslední době se opakují dotazy, zda obce mají soutěžit dodavatele energií nebo čekat na „státního obchodníka“. Svaz měst a obcí není oprávněn dávat jakákoliv autoritativní stanoviska ve věcech výkladu zákona o zadávání veřejných zakázek. Vycházíme tedy z aktuálně platné legislativy a stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které bylo vydáno po pádu Bohemia energy a je stále aktuální.

11.10.2022

Výroba a sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů v obcích

Komora obnovitelných zdrojů energie připravuje pásmo workshopů s cílem poskytnout zájemcům o využití obnovitelných zdrojů energie praktické informace k realizaci takových projektů.

09.10.2022

NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ CEN ELEKTŘINY A PLYNU V MIMOŘÁDNÉ TRŽNÍ SITUACI

Dne 7. října 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

09.09.2022

Získali jsme garanci cen energií

Na dnešním jednání předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla s premiérem ČR Petrem Fialou získal Svaz příslib garance cen energií.

10.08.2022

Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je aktuálně vyčleněna dílčí alokace na podporu zakládání komunit ve vazbě na komunitní energetiku, cílem je pilotně podpořit 40 komunit.

18.07.2022

Fungující a přístupná veřejná doprava jako klíč ke snižování emisí v Evropě

V pondělí 11. července 2022 se v Praze na Žofíně konala konference s názvem „Investice do dekarbonizace a modernizace veřejné dopravy“ organizovaná Výborem regionů COTER a magistrátem hlavního města Prahy. Konference byla uspořádána pod hlavičkou českého předsednictví Evropské Unie jako jedna z mnoha v současnosti probíhajících akcí.

19.05.2022

Teplárenství a vliv velkoobchodních cen na ceny tepla

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na webinář, který se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2022 od 15 hodin. Hlavním tématem webináře bude teplárenství a vliv velkoobchodních cen na ceny tepla.

29.04.2022

O dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích můžete žádat od 5. května 2022

MPO uveřejnilo výzvu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného ošetření. Zkvalitnění veřejného osvětlená má podpořit obce a města v energetických úsporách.

28.01.2022

Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG)

Evropská komise včera zveřejnila nové Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG). K datu 27.1.2022 tak vstoupil předpis v účinnost.

21.01.2022

Pomoc lidem s náklady na energie

Jak mají vaši občané postupovat při zjišťování svého nároku a jeho výše na pomoc s náklady na energie se dozvíte z následujícího článku.

12.01.2022

Energetickou chudobu nedopustíme

Praha 12. ledna 2022, Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) navazuje na již dost kritickou situaci v oblasti cen za elektrickou energii a teplo. Další ohrožení může přijít v řádu několika málo let. Proto již nyní, kdy lze vznést připomínky za ČR u Komise EU připravil a rozeslal jednoznačnou pozici naší vládě a doufá a věří, že ji ve svých připomínkách zohlední.

27.12.2021

MPO vyzývá: Pomozte blízkým během svátků s energiemi

Počty lidí, kteří odebírají energie od dodavatelů poslední instance (DPI), se snižují. Jenže někteří, zejména senioři, o tom, že jsou v DPI a co to znamená, stále nevědí. Všem nejen MPO doporučuje využít nadcházející svátky jako příležitost pomoci blízkým přejít z režimu DPI na standardní smlouvu. DPI je jen na půl roku a změnou na standard lze ušetřit.

29.11.2021

Oslovte své občany a pomozte jim!

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) apeluje na starosty a starostky, aby všemi možnými kanály oslovili své občany a distribuovali mezi ně přiložený leták s informacemi, jak postupovat při výpadku dodavatele energií.

23.11.2021

Braňte své občany před energošmejdy

Od 1. ledna 2022 budou města a obce, díky novele energetického zákona, moci zakázat přímo i podomní prodej energií.

16.11.2021

Pozor na energošmejdy – nařízením obce lze od ledna jejich činnost regulovat

Svaz měst a obcí ČR vyzývá v souvislosti s narůstající aktivitou tzv. „energošmejdů“ ke zvýšené ostražitosti. Cílem těchto nepoctivých podnikatelů jsou především senioři.

16.11.2021

Nová brožura ke zdražování energií

Hnutí DUHA připravilo informační brožuru pro zákazníky, na které dopadlo zdražování energií zejména v souvislosti s krachem skupiny Bohemia Energy.

12.11.2021

UOHS vydal doporučení pro nákup energií

Svaz měst a obcí ČR si dovoluje upozornit na zveřejnění stanoviska UOHS k nákupu energií subjekty, které jsou veřejnými zadavateli.

10.11.2021

POZOR - UPOZORNĚNÍ

„Svaz měst a obcí ČR v návaznosti na tiskovou konferenci majitele skupiny Bohemia Energy, upozorňuje obce, které mají sjednány dodávky energií od společnosti Amper Market (doposud fungující součásti skupiny Bohemia Energy), že i tato společnost plánuje v příštím roce ukončit dodávky energií. Důrazně doporučujeme na toto oznámení reagovat, a s dostatečným předstihem si zajistit dodávky od jiného dodavatele. Současně upozorňujeme, že institut dodavatele poslední instance (DPI) se nevztahuje na dodávky plynu zákazníkům, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh.“

09.11.2021

Město o 12 tis. obyvatelích dokáže ročně spořit milion na energiích

Město Vrchlabí, člen SMO ČR a brána do Krkonoš s 12 tisíci obyvateli dokáže díky realizaci projektu EPC spořit na energiích milion korun ročně.

02.11.2021

HORIZONT 2020 – SPOLEČENSKÁ VÝZVA 3 – ENERGIE

Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra AV ČR zve na webinář na téma Dopad projektů se zapojením subjektů z ČR programu Horizont 2020, společenská výzva 3 – ENERGIE.

27.10.2021

Možnosti měst a obcí v oblasti energetiky

Národní centrum energetických úspor (NCEÚ) připravilo specializovanou microsite (odkaz dále v článku), kde najdete komplexní informace o energetických úsporách a také informace o zajímavých energetických projektech.
Vytvořený obsah je skvělým průvodcem o tom všem, co je hlavní aktivitou v NCEÚ a vyšle tak ze strany NCEÚ a SMOČR do samospráv pozitivní “message” toho, jaké možnosti vlastně dnes obce a města v oblasti energetiky mají.

14.10.2021

Zákazníky skupiny Bohemia Energy entity přebírají dodavatelé poslední instance

Dodavatel Bohemia Energy a další firmy ze skupiny Bohemia Energy entity včera, 13. 10. 2021, oznámili ukončení činnosti. Zákazníci z řad spotřebitelů i firem o energie nepřijdou. O nepřetržitou dodávku elektřiny nebo plynu se u nich postarají dodavatelé poslední instance.

31.05.2021

Jednoduchá osvětlovací příručka

V pořadí již druhá příručka MŽP je určena zejména zástupcům obcí a měst, kteří plánují a realizují rekonstrukce, výměny a instalace nových svítidel.

31.05.2021

Města a obce sdružené v SMO podepisují nové smlouvy s kolektivním systémem Elektrowin

Městům a obcím – členům Svazu měst a obcí České republiky (SMO), jsou předkládány nové smlouvy o spolupráci s kolektivním systémem Elektrowin, který zajišťuje zpětný odběr odpadních elektrozařízení.

16.05.2021

Jednoduchá osvětlovací příručka

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo příručku s doporučeními pro šetrné moderní osvětlování.

13.05.2021

Jak financovat úspory energie? Kombinace EPC projektů s dotací OPŽP

TZB-info ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vás zve na webinář, který představí novinky v oblasti energetických úspor a dotací. Účast je zdarma. Novinky ve financování a zkušenosti z projektů EPC budou zajímavé i pro menší města, obce a firmy. Webinář se koná 3. 6. 2021.

18.02.2021

Evropský Zelený týden 2021 se blíží!

Zapojte se i Vy!

30.11.2020

Světlo pro lepší dobu

Na základě žádosti našich německých partnerů jsme zveřejnili výzvu k podpoře akce "SVĚTLO PRO LEPŠÍ DOBU“ na našich stránkách „VLK TRÁVU NEŽERE“.

23.11.2020

Dotazník k tématu Modernizačního fondu

Dovolujeme si vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku, zaměřeného na téma možného čerpání prostředků Modernizačního fondu pro města a obce na vybudování obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory, který jsme připravili ve spolupráci s Národním centrem energetických úspor.

16.10.2020

Stanovisko MPO a SEI k povinnosti provést energetický audit

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Státní energetická inspekce (SEI) zveřejnily společné stanovisko k praktické implementaci vybraných ustanovení § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko se vztahuje k zákonu č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla upravena oblast povinnosti provádět energetický audit.

03.09.2020

Má vaše město zpracovaný akční plán týkající se udržitelného rozvoje v oblasti klimatu a energetiky? Zažádejte si u EUCF, the EU City Facility, a získejte financování na podporu vašeho energetického přechodu.

EUCF je iniciativa otevřená pro všechny instituce místní samosprávy ze zemí EU-27 a Velké Británie. Žadatelé musí mít odsouhlasený akční plán pro udržitelný rozvoj klimatu a energetiky. European City Facility (EUCF) si dává za cíl podporovat městské úřady a lokální samosprávu při přípravě investičních konceptů (IC) vztahujících se k implementaci kroků identifikovaných v jejich akčním plánu pro udržitelný rozvoj v oblasti klimatu a energetiky. První kolo pro přihlášky je otevřené do 2. října 2020, 17:00.

07.08.2020

Pozvánka na diskuzní seminář: Pomůže novela zákona o podporovaných zdrojích energie i rozvoji obecních obnovitelných zdrojů?

8. září se na půdě poslanecké sněmovny uskuteční diskuzní seminář k novele zákona o POZE (č. 165/2012 Sb.), který nyní míří do prvního čtení. Vládní návrh nepočítá s podporou pro fotovoltaiku, která je při tom nejdostupnější obnovitelný zdroj energie (OZE) v Česku.

23.07.2019

Aktuálně platné výzvy programu EFEKT

Ředitelka Národní centrály energetických úspor (NCEÚ) Marie Zezůlková informuje o aktuálně platných výzvách programu EFEKT ještě pro rok 2019, které vyhlásilo MPO ČR. Jedná se o možnost, jak zafinancovat první kroky energeticky úsporných opatření. U některých výzev se blíží termín podání žádostí.

19.07.2019

Řešíte spor s dodavatelem energií?

Řešíte spor s dodavatelem energií? Dříve než se rozhodnete jít k soudu, obraťte se na Energetický regulační úřad (ERÚ) a využijte mimosoudního řešení spotřebitelských sporů *(1). Běžné spory řeší úřad zpravidla do čtyř měsíců, návrh na jejich zahájení navíc není spojen s žádným poplatkem a potřeba není ani najímat advokáta. Na webových stránkách www.eru.cz naleznete podrobný popis řízení a nově i vzorové návrhy na jeho zahájení.

25.03.2019

Česko je pozadu s energetickými úsporami. Pro starosty těžko uchopitelná agenda. Pomůže nová „kuchařka“ od Národního centra energetických úspor.

Národní centrum energetických úspor zpracovalo publikaci „Příručka k energetickým opatřením pro starosty – Proč energetické úspory a jak na ně?“. Je určena pro zástupce měst, obcí i krajů, kteří chtějí vědět víc o energetických úsporách. Příručka informuje, jak se v dotačních titulech orientovat, jak žádat o dotační tituly i jaké jsou konkrétní přínosy energeticky úsporných opatření a již realizovaných projektů. Praktické informace v příručce najde i široká veřejnost.

31.08.2018

Podnikatelé, samospráva i občané budou moci čerpat dotace na energeticky úsporné projekty. MPO vyhlašuje nové výzvy z programu EFEKT

Až půlmilionovou dotaci budou moci získat podnikatelé na zavedení energetického managementu. A až dva miliony korun města a obce na rekonstrukci veřejného osvětlení. Občané pak budou moci požádat o finanční podporu až 30 tisíc korun na posouzení energetické náročnosti rodinného domu. To vše z národního

23.05.2018

Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón

Metodika je návodem na snadnou a rychlou identifikaci možných nároků plánované průmyslové zóny na území, včetně přehledu konkrétních možných řešení těchto nároků, s nimiž je v území v souvislosti s plánovanou průmyslovou zónou nezbytné počítat.

25.04.2018

Navštivte veletrh FOR INDUSTRY a ENERGO SUMMIT 2018

Veletrh FOR INDUSTRY a ENERGO SUMMIT 2018 se koná ve dnech 15.-18. 5. 2018 v PVA EXPO PRAHA. Hlavním cílem je vytvořit komplexní platformu pro řešení problematiky v jednotlivých odvětvích průmyslu a strojírenství s prostorem pro technologické ukázky a spolupráce.

23.03.2018

Workshop: Jak zlepšit šance na úspěch projektů z energetiky a Euratomu?

Upozorňujeme na workshop, který se koná dne 4. dubna 2018 v odpoledních hodinách (začátek registrace ve 13:30) v Technologickém centru AV ČR. Účast je po registraci bez poplatků.

25.01.2018

Plnění evropských cílů energetických úspor je pro ČR kritické. Vyzýváme vládu k nápravě

Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Hospodářskou komorou ČR, Národním centrem energetických úspor, Svazem měst a obcí ČR a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR dnes společně vyzvaly vládu, aby řešila závazky České republiky k energetickým úsporám v rámci EU. Výše požadovaných úspor, která vyplývá ze směrnice o energetické účinnosti, je pro ČR kritická. Svazy společně navrhly vládě řešení a nabídly spolupráci.

30.10.2017

Významná změna u programu EFEKT pro rok 2018

Národní dotační program zaměřený na podporu v oblasti úspor energie v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu má od letošního roku novou podobu. Mezi novinky pro rok 2018 patří například možnost poskytování dotace na zavedení energetického managementu pro města nad 10 tisíc obyvatel (dříve nad 20 tisíc obyvatel). Zejména pro města platí skutečnost, že je k dispozici poskytnutí dotace na zpracování analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC a také podpora zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení.

12.10.2017

Metodika k oblasti zadávání zakázek nákupem dodávek na komoditní burze

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo novou metodiku, která řeší praktickou aplikaci nového zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupech dodávek na komoditní burze. V dokumentu lze nalézt řadu odpovědí na otázky, které města a obce při nákupech energií na komoditní burze mohou v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek řešit.

09.10.2017

Zjišťujeme zájem o dotaci na veřejné osvětlení obcí v CHKO

Leží vaše obec v CHKO a máte zájem o dotaci na veřejné osvětlení? Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Svazu zjišťuje předpokládaný zájem těchto obcí o dotace na výměnu veřejného osvětlení. Ozvěte se prosím nejpozději do 13. října 2017 na email tomcalova@smocr.cz s informací o zájmu, případně částkou, kterou budete pro tyto účely potřebovat.

04.10.2017

Koncept větrání

Upozorňujeme na dokument  České komory lehkých obvodových plášťů, která sdružuje významné firmy z řad dodavatElů a výrobců oken, dveří a LOP všech materIálů. Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba, energie). Opírá se o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. doporučené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická pravidla (např. TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních podkladů a zkušeností.

26.09.2017

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

15.09.2017

S úsporou energií pomohou nové semináře

Ministerstvo pro místní rozvoj zve zájemce o snižování energetické náročnosti na semináře pořádané v průběhu podzimu v Praze a vybraných regionálních městech. Zájemci se na nich budou moci seznámit s možností a rozsahem podpory napříč dotačními programy zaměřenými na úsporu energií a ochranu životního prostředí.

27.04.2017

Konference Inovativní energetika 2017

Zveme na konferenci Inovativní energetika 2017, která se koná ve středu 3. května 2017  v Praze. Pořádají ji Hospodářské noviny ve spolupráci se Svaz.. Našim členům nabízíme vstup na akci zdarma.

29.09.2016

Veřejné zakázky a šetrné budovy

Svaz zaštítil série seminářů k tomuto tématu v Brně, Ostravě a Praze. Cílem bezplatných seminářů je poskytnout ucelenou informaci o způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov a jejich financování.

27.09.2016

Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů

Cílem konference je informovat o možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních titulů a státních podpor v programovém období 2014-2020 na snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR. Konference se koná dne 7. října 2016 v Národním domě na Vinohradech v Praze.

26.09.2016

Dotazník - osvětlení - program EFEKT

Svaz byl Ministerstvem průmyslu a obchodu osloven s žádostí o zjištění názoru měst a obcí na míru podpory rekonstrukce veřejného osvětlení z programu EFEKT. Prosím vyplňte jednoduchý dotazník.

27.06.2016

V červenci bude vyhlášena nová výzva na zateplování bytových domů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí novou výzvu na zateplování bytových domů. Má mít výhodnější podmínky pro žadatele. Současná 16. výzva „Energetické úspory v bytových domech“ bude končit 25. července 2016. (Foto: www.kvpoint.cz)

28.04.2016

Tarifnímu systému a obraně před nekalými praktikami se věnují setkání Energetického regulačního úřadu

Změny tarifního systému v elektroenergetice a obrana spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami. To jsou hlavní témata setkání vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se širokou veřejností, která se konají ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.

29.02.2016

Nebude-li vláda řešit úsporu energií, doplatí na to veřejnost

Hospodářství celé České republiky ohrožuje fakt, že nedochází k významnějším úsporám energií. A to i přes to, že se k nim ČR před časem jako člen Evropské unie zavázala. Pokud vláda nebude důsledně, systémově a i po procesní stránce situaci řešit, hrozí, že se zvýší ceny energií pro domácnost, samosprávy i firmy. A ČR nebude moci čerpat zhruba 80 miliard korun z Evropských strukturálních fondů. Svaz měst a obcí ČR proto apeluje na kabinet Bohuslava Sobotky, aby zjednal nápravu. Současně se také podílí na organizaci semináře, který má vysvětlit podrobnosti z oblasti energetických úspor v souvislosti s Evropskou unií a ukázat cesty, jak situaci řešit. Uskuteční se 15. března 2016 v Senátu.

23.12.2015

Energie pod kontrolou, Amper Market

Od počátku prosince se na nás obracejí obce s žádostmi o radu, jak dále postupovat ve věci dodávek elektrické energie, které jim na základě dříve uzavřených smluv zajišťuje Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost.

23.10.2015

Rezervujte si 17. prosinec a zlepšete hospodaření s energiemi

Chcete vědět, jak zlepšit hospodaření s energiemi v obci či městě a využít k tomu evropské dotace? Rezervujte si termín 17. prosince 2015, kdy se v Praze uskuteční seminář na toto téma. Přesné místo a čas konání se včas dozvíte.

08.10.2015

Národní centrum energetických úspor pomůže ušetřit obcím, krajům, firmám i domácnostem

Zástupci Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR a energetické společnosti ČEZ stvrdili vznik Národního centra energetických úspor, z.s.(NCEÚ). Hlavním posláním této neziskové organizace je poskytovat komplexní poradenství týkající se energetických úspor a napomoci tak plnit cíle České republiky v této oblasti. Do roku 2020 je na realizaci energetických úspor připraveno v operačních programech Evropské unie a dalších národních zdrojích přibližně 80 miliard korun.