07.04.2022

Krajská setkání 2022 jsou tady

Praha 7. 4. 2022, Od dnešního rána můžete živě sledovat další ročník tradičních krajských setkání Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR).

Studio s našimi hosty se tentokrát z Kongresového centra Praha na Vyšehradě přemístilo do budovy Business Centrum Kodaňská. Krajská setkání potrvají dva dny, tedy čtvrtek a pátek, 7. a 8. dubna 2022. Celou akcí bude opět provázet moderátorka Michaela Hergetová. Dnes ji bude po boku výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková, zítra to bude Dan Jiránek, ředitel Sekce pro projekty a inovativní přístupy.

Dnešní ranní blok otevře předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl. Účast přislíbil i 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Kromě novinek z legislativy, aktualit z přípravných prací kanceláře SMO ČR na předsednictví ČR v EU nebo informací k aktuálnímu programovému období se první den můžete dozvědět i konkrétní postupy při odstraňování autovraků či povinnosti vlastníků mostních staveb.

Druhý den krajských setkání bude opět ve znamení novinek, zejména novinek z činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či ministerstev financí, průmyslu a obchodu nebo ministerstva pro místní rozvoj. Řeč bude zejména o nových vypsaných dotačních titulech.

I letošní setkání členských měst a obcí s odborníky a představiteli státní správy se koná za podpory našich partnerů. Poděkování patří našemu generálnímu partnerovi, kterým je Skupina ČEZ a hlavnímu partnerovi, kterým je společnost EKO-KOM.

Krajská setkání můžete živě sledovat zde: První den, Druhý den

 

Ing. Alexandra Kocková

Tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz, tel.:725 607 753

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.