01.09.2020

Olomouc, Zlín, Ostrava a Brno

První čtyři Krajská setkání jsou za námi. Všude byla víc než hojná účast, nicméně jsme se nikde nepřehoupli přes kritický počet 100, kdy už by si všichni přítomní museli nasadit roušky. Na tuto eventualitu vždy na začátku upozornila výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková, která také všechna setkání moderovala. Předsednictvo Svazu zastupoval v Olomouci, Zlíně a Ostravě jeho člen a starosta Vítkova Pavel Smolka.

Mezi vzácné hosty Krajských setkání patřili hejtmané, ve Zlínském kraji to byl Jiří Čunek, dále primátoři, v Olomouci přivítal účastníky Miroslav Žbánek, ve Zlíně Jiří Korec, v Brně Markéta Vaňková. Vážnost těchto setkání podtrhla i přítomnost z řad poslanců či senátorů, za všechny například Ivo Bárka nebo Mariána Jurečky.

Starostové či další zástupci místních samospráv se na těchto setkáních dozvědí zejména aktuální změny v současné legislativě, jak je připomínkuje Legislativní a právní sekce v rámci Kanceláře Svazu.

Kolegové ze Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů připravují vždy nejen pro členskou základnu Svazu nabídku projektů, jako je ESO, Efektivní správa obcí či CSS, Centra sdílených služeb. Tyto projekty se orientují zejména na vzdělávání úředníků a členů samospráv, která jsou zcela zdarma, případně na využití sdílených služeb pro více obcí.

Tradičně se Krajských setkávání zúčastní Lukáš Váňa z advokátní kanceláře KVB, která pro členské obce připravuje Právní poradnu. Pozitivní dopady této služby dokumentovala na jednotlivých setkáních řada starostů s vlastní zkušeností.

V odpoledním bloku se ve všech městech představili zástupci ministerstev, vnitra, životního prostředí nebo místního rozvoje, kteří ve svých prezentacích představili aktuální agendu týkající se veřejné správy.

Olomouc

V Olomouci se starostové ptali zejména na postup při zasedání zastupitelstva v případě zhoršení koronavirové nákazy. Zástupci Svazu pozorně sledují vývoj v této věci a budou starosty okamžitě informovat, pokud by MV vydalo jakékoliv metodické doporučení či manuál, jak postupovat. Další dotazy směřovaly do oblasti pronájmů sociálně slabým skupinám, které nemají podle starostů striktně daná pravidla. Pronájemci využívají mezery v zákonech, nejrůznější ubytovny podle nic nesplňují bezpečností a hygienické standardy.

Zlín

Živou diskuzi vzbudil ve Zlíně příspěvek Štěpána Jakla právě z MŽP, pojednávající o likvidaci odpadů. Starostové dávali najevo především nespokojenost se situací s odvozem odpadů. Podle nich se jim v konečném důsledku vyplatí nechat odvézt i tříděný odpad jako komunální, než ho nechat odvézt jako tříděný. Vrásky jim dělá také nárůst velkoobjemového odpadu na sběrných dvorech. Tázali se, zda bude možné přes systém evidovat, kolik, který občan velkoobjemového odpadu odveze, tak aby se mu mohl zpoplatnit v případě, že likviduje výrazně více než ostatní. Pokud někdo odveze odpad např. z Temelína jako komunální, je starosta povinen ho zlikvidovat a zaplatit? Zajímalo je také, proč nemá obec množstevní slevu (platí 3 tisíce za tunu velkoobjemového odpadu). A co s pneumatikami? Servisy je vybírají zdarma a následně je vyvezou na sběrný dvůr, kde to zase zaplatí obec. Odpadový byznys je velmi lukrativní, ale doplácejí na to obce. Pavel Smolka vybídl starosty, aby napsali své špatné zkušenosti na Kancelář Svaz a odborné svazové komise se jimi budou zabývat. Radka Vladyková zároveň přislíbila, že se Svaz bude intenzivně věnovat také prováděcím předpisům.

Ostrava

Debata v Ostravě se otevřela již k prvnímu tématu – převody pozemků a nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve prospěch územně samosprávných celků. Starostové si stěžovali, že k pozemkům se dostávají dříve spekulanti než obce. Případy se vlečou desítky let. Pomalý postup brání rozvoji obcí a měst, pozemky by potřebovali např. k budování veřejně prospěšných staveb. Někteří starostové na setkání argumentovali vlastními zkušenostmi.

Brno

Brněnského setkání se zúčastnil i předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl. Poděkoval starostům za jejich aktivitu v době první vlny koronavirové epidemie. Poděkoval i přítomnému senátorovi Ivo Bárkovi za podporu Senátu v boji za navrácení kompenzačního bonusu.

Setkání členů Rady SMO ČR s členy z Jihomoravského kraje

Za Radu Svazu Markéta Vaňková, primátorka Brna, nabídla na závěr brněnského KS možnost konzultace o spolufinancování projektů a Libor Beránek, nový člen Předsednictva z Komory obcí, který má na starosti sociální problematiku, také nabídl přítomným i všem ostatním pomoc při řešení problémů nejen v sociální oblasti.

 

Na všech setkáních se také účastníci dozvěděli postup procesu Sčítání lidu 2021

Neopominutelnou součástí je vyhlašování vítězů soutěže Město pro byznys, která provází Krajská setkání již řadu let.

Poděkování za podporu KS je nutno vyjádřit generálním partnerům, kterými letos jsou společnost Cetin, Česká spořitelna a ČEZ ESCO.

Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR