05.04.2024

Vzdělávací seriál "Malé obce a voda" připravuje bohatý program v průběhu celého roku.

Rozmanitý program včetně plánovaných exkurzí je zdarma. 1. díl seriálu se bude konat 25. dubna 2024.

Předmět projektu spočívá v 13dílném seriálu online seminářů zaměřených na vodní hospodářství malých obcí v komplexním pojetí. Program je orientován na veřejnou správu – na starosty a zastupitele obcí, dále na technology a provozovatele zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro čištění odpadních vod v malých obcích. Seriál provede účastníky problematikou vodního hospodářství malých obcí. Bude se věnovat představení systémů zásobování pitnou vodou, systémů odvádění odpadní vody, jejich provozu a údržbě. Zaměří se také na hospodaření s dešťovými vodami, a to nejen v souvislosti se změnou klimatu. Účastníci se seznámí s různými druhy čistíren odpadních vod vhodnými pro malé obce – od přírodě blízkých řešení po moderní membránové technologie. Dozví se, jak správně vybrat a navrhnout vhodný systém dle specifických podmínek obce, jak se o něj správně starat a jak ho provozovat včetně povinností, které z provozování vyplývají. 

1. díl seriálu se bude konat 25. dubna 2024, celý seriál pak bude probíhat pravidelně do prosince 2024. Ke každému dvouhodinovému dílu proběhne jedna premiéra a následovat budou dvě reprízy vždy ukončené diskuzí s přednášejícími. 

Účast ve vzdělávacím programu je pro účastníky díky grantu zdarma.

Harmonogram a témata seriálu včetně přednášejících naleznete zde Termíny | www.czwa.cz

Součástí projektu bude i série odborných exkurzí. V roce 2025 bude uskutečněno 12 exkurzí na ukázky „dobré a osvědčené praxe“ (např. membránová ČOV, kořenová ČOV, ČOV s nosiči biomasy, ČOV s moderním ASŘTP, domovní ČOV, klasická ÚV, ÚV s membránami, ÚV s adsorpcí na GAU apod.). Pořadatel má vytipovány provozovatele těchto zařízení tak, aby v každém kraji (vyjma Prahy) proběhla minimálně jedna návštěva. 

A nakonec každý zapojený účastník získá publikaci – Malý kapesní průvodce vodním hospodářstvím malých obcí, ve které bude stručný obsah informací prezentovaných na seminářích.

Můžete se účastnit celého cyklu nebo pouze seminářů vybraných podle vašeho zájmu. Účastí na seminářích vám nevznikají žádné závazky ani povinnosti.

Cílem projektu je zvýšení znalostí v problematice vodního hospodářství malých obcí, což povede k výběru udržitelných systémů zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod a k jejich správnému provozování, a tím k udržitelnému rozvoji obce či regionu.

Přihlásit se k účasti můžete vyplněním a odesláním ON-LINE PŘIHLÁŠKY

Další informace naleznete v přiloženém letáku a na webu projektu | www.czwa.cz

Projekt Malé obce a voda řeší Asociace pro vodu ČR z.s. rámci výzvy č. 2/2023 Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu vyhlášené Státním fondem životního prostředí ČR v programu Národní plán obnovy.

ZDROJ: Asociace pro vodu ČR z.s.