31.01.2024

Seminář finanční kontrola pro starosty obcí - pořádá CHJ MF

Cílem semináře je seznámit starosty a případně další vedoucí zaměstnance obcí a malých měst se základními povinnostmi a odpovědnostmi, včetně specifik a způsobů jejich řešení.

Centrální harmonizační jednotka (CHJ) Ministerstva financí vydává katalog školení, seminářů a workshopů na téma finanční kontroly a poskytování veřejných finančních prostředků – více naleznete zde.

Seminář je určen starostům, tajemníkům a vedoucím zaměstnancům obcí a malých měst, kteří jsou zodpovědní za nastavení a provádění finanční kontroly, ať už ve formě řídicí kontroly, interního auditu nebo veřejnosprávní kontroly vykonávané u zřizovaných organizací nebo příjemců veřejné finanční podpory. 


TERMÍN, POČET ÚČASTNÍKŮ A PŘIHLÁŠENÍ
16. května 2024 14:00 – 16:00
· Online
· Počet účastníků není omezen, příslušný link do MS Teams bude zaslán přihlášeným účastníkům
· Link pro registraci: https://forms.office.com/e/Pq6jtaQJfi


Školitel: Ing.Valdemar Adamiš
Valdemar.Adamis@mfcr.cz

Zdroj: MF

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR