18.01.2024

Průmysl, města i státní správa podporují zrychlení renovací budov v ČR

Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR, se zúčastnila závěrečného osmého kulatého stolu evropské iniciativy "Smart Finance for Smart Buildings", který nedávno přivedl dohromady více než padesát zástupců průmyslu, odborníků, státních a samosprávných institucí, aby společně diskutovali o 50 opatřeních urychlujících renovace budov v České republice.

Diskuse se zaměřila na klíčová témata, jako je připravenost českého stavebnictví na očekávanou renovační vlnu, rozvoj energetických služeb a využití finančních nástrojů. Navrženým opatřením vyjádřili podporu klíčoví hráči ve financování a realizaci projektů energetické účinnosti. Znakem úspěchem iniciativy kulatých stolů také je, že řada identifikovaných opatření se již realizuje.

"Je nutná celková změna paradigmatu v myšlení celé společnosti, aby jednotlivci lépe podporovali a motivovali vedení svých obcí k energetické soběstačnosti,“ dodává Radka Vladyková, ředitelka SMO ČR.

Více se dočtete v přiložené TZ.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR