27.02.2024

Kurz na téma "Novelizace spisové služby v praxi roku 2024"

Další ze série kurzů pro samosprávy za zvýhodněnou cenu pro členy Svazu měst a obcí ČR se zaměří na téma „Novelizace spisové služby v praxi roku 2024“.

Kurz na téma „Novelizace spisové služby v praxi roku 2024“ 

Termín: 7.3.2024, Praha

Přednáší: Mgr. Radek Pokorný, vedoucí Oddělení archivní metodiky, Státní oblastní archiv

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • Informace aktuální novelizaci platné archivní a související legislativě a dalších právních předpisech týkající se nakládání s dokumenty, odborné pojmy.
  • Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování podepisování dokumentů, užívání ověřovacích prvků, odesílání dokumentů).
  • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě, spisovny, vyřazování dokumentů a výběr archiválií, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.
  • Spisový řád, spisový a skartační plán, metodická a kontrolní činnost státních archivů vůči původcům
  • Prováděcí předpisy k novele spisové služby v roce 2024
  • Aktuální informace k praxi i legislativnímu vývoji dle zájmů účastníků

 

Více informací a objednávkový formulář pro NEčlenské obce naleznete na stránkách organizátora.

Pro zástupce členských obcí Svazu opět se slevou pouze při objednání přes stránku:

www.smocr.cz/cs/kalendar-skoleni-pro-obce

ZDROJ: organizátor seminářů společnost Aliaves & Co., a.s.