14.02.2024

Kongres Právní prostor 2024: nejen pracovní a stavební právo

Stavební právo v praxi obcí a měst, ale také odpověď na otázku, zda dohody o pracích mimo pracovní poměr přežijí rok 2024. Pracovní a stavební právo, ale také umělá inteligence v právu a aktuální novinky z justice budou tématy kongresu Právní prostor 2024. 

Již 12. ročník kongresu se uskuteční 9. – 10. dubna 2024, opět v krásném prostředí hotelu Jezerka u Sečské přehrady. Právě toto místo dává kongresu zvláštní náboj a kongresový večer je díky přítomnosti všech zúčastněných nezapomenutelným zážitkem. 

Kromě zábavy se ale můžete těšit především na odborný program, který bude tentokrát rozdělen do čtyř tematických celků. Jako první nás čeká nové pracovní právo a především praktické dopady poslední novely zákoníku práce. Jaké jsou nové sankce za přestupky dle zákona o zaměstnanosti a jak funguje ručení za závazky subdodavatelů (nejen ve stavebnictví)? Co přináší aktuální pracovněprávní judikatura? Jaké jsou zkušenosti s prací na dálku v proměnách času? V bloku vystoupí Mgr. Marie Janšová, JUDr. Antonín Havlík Ph.D. nebo JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Následovat bude část věnovaná novému stavebnímu právu, které rovněž prošlo rozsáhlou novelizací. V tomto bloku se bude Mgr. Pavel Drahovzal věnovat stavebnímu právu v praxi obcí a měst, Mgr. František Korbel, Ph.D. rozebere změny v požadavcích na výstavbu a povolování staveb a Mgr. Ing. Lenka Bursíková bude hovořit o aktuálních legislativních změnách a judikatuře v územním plánování. 

Zbytek programu prvního dne i začátek toho druhého bude patřit zmíněnému vztahu práva a umělé inteligence. Těšit se můžete například na příspěvek JUDr. Bc. Zdeňka Kučery, Ph.D o AI Actu, JUDr. Ing. Jindřicha Kalíška, Ph.D. CIPP/E CIPM o AI a autorském právu, JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb. na téma využití AI při poskytování právních služeb, JUDr. Jiřího Muláka, Ph.D. Trestní odpovědnost AI nebo Ing. Bc. Adam Kučínský Aktuální změny v oblasti regulace kybernetické bezpečnosti.

Nebude chybět ani tradiční justiční blok obsazený špičkami české justice. Účast přislíbili předseda Ústavního soudu JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk. 

Jen z tohoto stručného výčtu je myslím zřejmé, že rozhodně je na co se těšit. Program a další informace naleznete na kongresovém webu, kde budou postupně zveřejňovány další informace. 

Do kalendářů tedy si poznačte termín 9. – 10. dubna 2024 a budeme se těšit na setkání na Seči. Přihlášku naleznete zde. 

svaz-1142x260ex.png