09.10.2023

Konference MĚ100 přivítá významného nizozemského urbanistu Martijna Kanterse

Již 8. ročník studentské vědecké konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu se uskuteční 23. 11. 2023 v Praze.

Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT zve na přednášku Martijna Kanterse, významného současného urbanisty z nizozemského města Tilburg. Přednáška proběhne v rámci konference MĚ100, kterou pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s IPR Praha a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR. Martijn Kanters v minulosti působil mimo jiné i v ČR jako expert OECD, kde spolupracoval i se Svazem měst a obcí ČR. Ve spolupráci se samosprávami prostřednictvím nizozemské organizace sdružující města a obce pokračuje i v současnosti. Přednáška se bude týkat problematiky provázání územního a finančního plánování obcí v Holandsku.

Kde a kdy: 23. 11. 2023 | 13:00-17:00 | CAMP IPR Praha - Vyšehradská 57, Praha 2

O konferenci:

V roce 2023 proběhne již osmý ročník studentské vědecké konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu pod názvem MĚ100. Na konferenci se prezentují rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů. Konference je zaměřena jak na širokou veřejnost v roli posluchačů, tak i na odbornou komunitu z řad vědeckých výzkumníků, tak i profesních odborníků jakožto prezentujících.

Cílem konference je prohloubit diskuzi o vztahu ekonomiky a územního plánování. Každoročně mapuje, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchycuje mladé zájemce. Současně je zvána odborná komunita, která bude s doktorandy diskutovat.

Jako hosty – přednášející se pravidelně účastní domácí i zahraniční odborníci mimo akademické prostředí, tzn. představitele obcí, pracovníky odborů, na kterých připravují rozvojové projekty nebo rozpočty krajů nebo měst, zástupce bank, které financují projekty veřejných staveb nebo zkušené manažery privátních projektů, kteří hledají cesty ke spolupráci s veřejným sektorem.

Více o konferenci a registraci naleznete na www.me100.info. 

ZDROJ: www.me100.info