07.11.2023

Cesta ke zdravější zemědělské krajině: konference pro vlastníky půdy. Do 5.11. se můžete zapojit do dotazníkového šetření.

I obce jako vlastníci půdy mohou svou udržitelnou krajinotvorbou inspirovat a svým občanům jít tak příkladem. Konference proběhne ve dnech 21. – 22. listopadu na Ekofarmě Probio ve Velkých Hostěrádkách hybridní formou. Počet prezenčních účastníků akce je omezený. Akce je pro účastníky zcela zdarma. Přihlášení je možné do 15. 11. 2023.

Konferenci pořádá Česká společnost ornitologická, Ekotoxa s. r. o. a Beleco v rámci projektu Cesta ke zdravější zemědělské krajině.

Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro vzájemnou diskuzi mezi samosprávou, vlastníky pozemků, zemědělci a ochránci přírody a nalézt společnou cestu k pestřejší a stabilnější zemědělské krajině.

Účast je zdarma a přihlašování je možné do 15. 11.

Podrobnější informace naleznete v příloze a na webu Konference pro vlastníky půdy | www.birdlife.cz

 

Na konferenci se podělíme také o výsledky dotazníkového šetření o zkušenostech a postojích obcí k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu.

Dotazník mohou starostové a zastupitelé obcí anonymně vyplňovat do 5. 11. zde: www.survio.com

ZDROJ: Konference pro vlastníky půdy | www.birdlife.cz