17.01.2020

Novela bere obcím právo rozhodnout o rozsahu poskytování sociálních služeb

Kvůli návrhu novely zákona o sociálních službách se sešla Komise pro sociální věci a zdravotnictví Svazu měst a obcí ČR.

Návrhy zaslalo do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) neplánovaně na konci prosince. Nekoncepční a chaotické řešení financování sociálních služeb tak pokračuje i v tomto roce.

Svaz má proti předkládaným novelám zásadní výhrady. Některé body návrhu novely zákona o sociálních službách jdou přímo proti tradiční roli obce při péči o své občany. Zejména nově zmíněná povinnost obcí spolufinancovat sociální služby bez možnosti ovlivňovat jejich rozsah a míru poskytování. Naopak MPSV posílí svou rozhodovací pravomoc.

„Vítáme návrh na vytvoření jednotné sítě sociálních služeb garantované státem, kterou novela předkládá. Současný roztříštěný systém financování a poskytování sociálních služeb je problematický. Obce a města musí mít ale možnost spolurozhodovat. Každá obec má právo rozhodnout, jak bude realizovat rozvoj sociální péče pro své občany. Navrhované ustanovení zákona je podle nás v rozporu s Ústavou ČR, která říká, že stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem,“ komentuje situaci předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl.

Novela ukládá obcím nové povinnosti bez toho, aniž by jim byly dány dostatečné kompetence a možnost přímo ovlivňovat síť sociálních služeb pro své občany.

„Přistoupení k tak rozsáhlé novelizaci bez toho, aniž by došlo k vyjasnění financování sociálních služeb včetně financování sociální práce nemůžeme akceptovat. Už teď doplácí obce a města zhruba polovinu nákladů ze svých rozpočtů. Je třeba jasně definovat, jak budou sociální služby a zvýšené náklady na sociální práci financovány. Přikláníme se k řešení financování jako mandatorního výdaje státního rozpočtu,“ říká předseda Komise pro sociální věci a zdravotnictví SMO ČR Jakub Rychtecký.

Svaz je připraven vést s ministerstvem aktivní diskusi, s cílem co nejdříve nalézt shodu. „Jsem povinen dodat, že si vážíme snahy MPSV o změnu právní úpravy, neboť stávající systém financování sociálních a souvisejících služeb je neudržitelný. Jedná se ale o tak zásadní změnu, že je nutné mít všechny neznámé zodpovězeny,“ uzavírá Jakub Rychtecký.