05.03.2020

Pište, pište, pište

Přinášíme plán rubriky Starostové píší noviny do konce května.

19. března si přečtete:

Kam se psem na vycházku. Která místa ve vašem okolí jsou vhodná pro venčení domácích mazlíčků a která nikoli. Jak se staráte o jejich čistotu? Jsou u vás k dispozici sáčky na psí exkrementy? Využívají je lidé? Působí ve vašem městě útulek pro zatoulané či opuštěné psy? Spolupracujte s policií? A co zatoulané kočky? K tématu připojte vhodné foto místa, kam chodí vaši obyvatelé se psy nejčastěji nebo ilustrační foto města.

Uzávěrka 13. března

 

2. dubna si přečtete:

Jak se obec stará o své starší obyvatele? Chystáte pro ně nějaké aktivity? Je v dojezdové vzdálenosti možnost pečovatelské služby, domova pro seniory, denní stacionáře? A co komunitní práce? Zapojují se spolky či církve? Zajišťujete pro staré lidi například svoz k lékaři, dovoz obědů apod.? Připojte vhodné foto z akce pro seniory nebo ilustrační foto obce.

Uzávěrka 27. března

 

16. dubna si přečtete

Odpadky kolem cest. Jak řešíte problém znečištění příkopů, černých skládek a podobných nešvarů v přírodě. Podařilo už se vám někdy odhalit pachatele? Připojte foto černé skládky, její likvidace, úklid v lese…

Uzávěrka 10. dubna

 

30. dubna si přečtete

Čarodějnice a 1. máj. Kde všude ve vaší obci/městě vzplanou ohně. Máte připravený nějaký speciální program? A co jednotky dobrovolných hasičů, jsou připraveny? (Už se někdy stalo, že by u vás kvůli oslavám čarodějnic vypukl požár?). A jaký bude váš První máj? Připravujete nějakou zajímavou akci spojenou se Svátkem práce nebo májovými oslavami lásky? Pošlete prosím fotky z minulých ročníků, případného hašení požáru, májových oslav…

Uzávěrka 24. dubna

 

14. května si přečtete

Máj lásky čas? Kolik svatebních obřadů se u vás loni uskutečnilo? Přibývá sňatků v květnu nebo se snoubenci stále bojí pořekadla „Svatba v máji, brzy máry?“ Kde se u vás obřady konají? Byli jste svědky nějaké zajímavé, netradiční svatby? Přistupujete k oddávání individuálně nebo máte jeden stálý proslov pro všechny? Máte pro novomanžele nějaký speciální dárek? Připojte hezké foto ze svatby (se souhlasem novomanželů) nebo vaše foto při oddávání, případně oddací síň.

Uzávěrka 8. května

 

28. května si přečtete

Cesty jako řešeto. Jak se obec/město stará o kvalitu místních silnic a chodníků. Hlásí občané problematická místa? A co vozovky rozbité kvůli kamionům? Spolupracujete se správou a údržbou silnic? Připojte prosím vhodné ilustrační foto nebo foto obce.

Uzávěrka 22. května