29.03.2021

Speciál právní poradny 5/2021

Pátý díl Speciálu právní poradny se věnuje povinnému testování zaměstnanců.

Vykonávají zaměstnanci obce práci z domova (homeoffice)? Máte to s nimi ujednáno v pracovní či jiné smlouvě? Pokud ještě ne, využijte automatický dokument Dodatek k pracovní smlouvě - práce z domova.

Povinné testování zaměstnanců všech veřejných zaměstnavatelů

Původně byla povinnost testovat své zaměstnance vztažena pouze na veřejné zaměstnavatele (tedy i obce a města), kteří zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců. Nově je však tato povinnost vztažena na všechny obce, města a další veřejné zaměstnavatele, a to bez ohledu na počet zaměstnanců. Za veřejného zaměstnavatele se považuje i právnická osoba založená či zřízená obcí (dle našeho názoru i včetně dobrovolných svazků obcí) s výjimkou škol či poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou stanovena zvláštní pravidla.

Veřejní zaměstnavatelé mohou nejpozději od 30. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech:

  • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
  • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
  • v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel předem určí, podstoupil preventivní antigenní test

a výsledek testu je negativní.

Povinnost se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na jejich zařazení (obecní úřad, organizační složky, obecní policie, …) a charakter pracovněprávního vztahu k obci (pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr). Povinnost se v zásadě nevztahuje jen na pracovníky, kteří pracují v režimu home office. Povinnost testování se dále nevztahuje na členy zastupitelstva obce (ani v případě, že jsou pro výkon své funkce uvolněni), rady obce, členů výborů či komisí.

Za účelem splnění této povinnosti jsou zaměstnavatelé, na něž se tato povinnost nově vztahuje, již od 23. března 2021 povinni zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy u poskytovatele zdravotních služeb, anebo zajistit tzv. samotesty.

Testování by tedy mělo být prováděno alespoň jednou týdně. Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test, aby mohla být umožněna přítomnost zaměstnance na pracovišti. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, může mu zaměstnavatel umožnit podstoupit preventivní test mimo prostory zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance samotesty, by měly vést evidenci provedených testů u zaměstnanců.

Kromě povinného testování platí i jedna další novinka, která se vztahuje k zajištění péče o děti vybraných pracovníků, kam ještě donedávna spadali zejména bezpečnostní sbory, zdravotníci apod. Nově byli do této kategorie přiřazeni i starostové obcí, měst a městských částí či obvodů. Péče je zajišťována pro děti ve věku od 2 do 10 let ve školách, které byly určeny hejtmany.

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Naše obec má méně než 10 zaměstnanců. Musíme provádět povinné testování?

Musí se zaměstnanec testování zúčastnit?

Zaměstnanec tvrdí, že byl testován v nemocnici. Musí tuto skutečnost zaměstnavateli prokázat?

Zaměstnanci vyšel pozitivní výsledek samotestu, co máme dělat?

Jaké hrozí obci sankce, když nebude své zaměstnance testovat, i když musí?

Co máme dělat, když zaměstnanec odmítne podstoupit test?