11.03.2021

Speciál právní poradny 4/2021

Vše o povinném testování zaměstnanců obcí a měst se dozvíte v našem speciálu Právní poradny.

Vykonávají zaměstnanci obce práci z domova (homeoffice)? Máte to s nimi ujednáno v pracovní či jiné smlouvě? Pokud ještě ne, využijte automatický dokument Dodatek k pracovní smlouvě - práce z domova.

Povinné testování zaměstnanců obcí a měst

Po zavedení povinnosti testovat své zaměstnance podnikateli se tato povinnost nově týká i veřejných zaměstnavatelů včetně obcí a měst.

O tom, zda Vaše obec podléhá povinnosti testovat své zaměstnance, rozhoduje počet zaměstnanců – pokud má obec alespoň 50 zaměstnanců, pak smí nejpozději od 17. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech:

  • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
  • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
  • v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel předem určí, podstoupil preventivní antigenní test a výsledek testu je negativní.

Do počtu 50 zaměstnanců se započítávají všichni zaměstnanci bez ohledu na jejich zařazení (obecní úřad, organizační složky, obecní policie, …) a charakter pracovněprávního vztahu k obci (pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr). Do uvedeného počtu se nezapočítávají zastupitelé.

Za tímto účelem jsou zaměstnavatelé nejpozději od 10. března 2021 povinni zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy u poskytovatele zdravotních služeb, anebo zajistit tzv. samotesty.

Testování by mělo být tím pádem prováděno alespoň jednou týdně. Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test, aby mohla být umožněna přítomnost zaměstnance na pracovišti. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo prostory zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance samotesty, by měli vést evidenci provedených testů u zaměstnanců.

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Musí se zaměstnanec testování zúčastnit?

Zaměstnanec tvrdí, že byl testován v nemocnici. Musí tuto skutečnost zaměstnavateli prokázat?

Nemáme 50 zaměstnanců, přesto bychom rádi své zaměstnance testovali, je to možné?

Zaměstnanci vyšel pozitivní výsledek samotestu, co máme dělat?

Jaké hrozí obci sankce, když nebude své zaměstnance testovat, i když musí?

Co máme dělat, když zaměstnanec odmítne podstoupit test?