01.03.2021

Speciál právní poradny 3/2021

Vláda přijala sadu dalších krizových opatření, v nichž mj. zakotvila zákaz volného pohybu osob mezi okresy. Jaké dopady mají nová krizová opatření do života obcí? Co se mění? To se dozvíte v novém vydání našeho speciálu. Dojde-li k dalším změnám, budeme Vás samozřejmě informovat.

Chcete prominout podnikatelům nájemné nebo pachtovné v souvislosti s vládními opatřeními, kdy řada provozoven musela zavřít? Využijte nový automatický dokument Prominutí úhrady nájemného či pachtovného.

Zasedání orgánů obcí

Přestože by se mohlo zdát, že nová sada opatření mění pravidla pro konání zasedání zastupitelstev a jiných orgánů územní samosprávy, je třeba zmínit, že nic zásadního se nemění. Ačkoliv platí zákaz opouštět okres pobytu nebo bydliště, jsou z tohoto pravidla stanoveny výjimky. Mezi tyto výjimky patří výkon funkce veřejného funkcionáře či vyřízení neodkladných úředních záležitostí. To znamená, že zasedání zastupitelstev i jiných orgánů obce se nadále mohou konat. Současně je stále možné zasedání či jednání konat prostřednictvím videokonference. Ministerstvo vnitra zároveň krizová opatření vykládá v tom smyslu, že je zasedání možné konat pouze v čase od 5:00 do 21:00 (nikoliv po této hodině).

Zároveň došlo k formulačnímu zpřesnění pravidel pro zasedání orgánů právnických osob, kde je předpokladem účasti mj. negativní test na onemocnění COVID-19. Po četných dotazech bylo výslovně uvedeno, že se tato pravidla neuplatní ve vztahu k orgánům územních samosprávných celků. Zasedání zastupitelstev obcí tak není omezeno ani počtem členů zastupitelstva či účastníků z řad veřejnosti, není ani nezbytné předkládat negativní výsledek testu.

Chod úřadů

Stále platí, že by mělo docházet k upřednostňování písemného či telefonického kontaktu před kontaktem osobním, úřady by měly maximálním možným způsobem omezit počet zaměstnanců na pracovišti, nadále platí, že není stanoven maximálního rozsahu úředních hodin.

Hromadné akce

Hromadné akce v zásadě nelze konat, existuje však řada výjimek.

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Jak je to aktuálně (k 1. 3. 2021) s možností konání zasedání zastupitelstva?

Mohou zasedat (k 1. 3. 2021) i jiné orgány obce než zastupitelstvo?

Kolik osob se může zúčastnit svatby nebo pohřbu a za jakých podmínek se mohou konat (k 1. 3. 2021)?

Jakým způsobem je upraven provoz obecních knihoven nebo muzeí pro veřejnost (k 1. 3. 2021)?