04.01.2021

Speciál právní poradny 1/2021

PES v 5. stupni - co to znamená pro obce a města?

Zasedání orgánů obcí

Na zasedání zastupitelstev a jiných orgánů obce se doposud nic nemění, nadále je možné je konat i s přítomností veřejnosti za dodržení základních hygienických opatření, a to s využitím výjimek ze zákazu volného pohybu osob. Současně je stále možné zasedání či jednání konat prostřednictvím videokonference.

Chod úřadů

Nad rámec dosavadních opatření, kdy mělo docházet k upřednostňování písemného či telefonického kontaktu před kontaktem osobním, a zároveň byl omezen rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, zakotvuje nové krizové opatření povinnost omezit práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován. Úřady by tedy měly maximálním možným způsobem omezit počet zaměstnanců na pracovišti.

Připomínáme, že práci z domova je nezbytné se zaměstnanci sjednat např. v pracovní smlouvě či samostatným právním jednáním. K tomuto účelu můžete využít automatický dokument Dodatek k pracovní smlouvě - práce z domova.

Hromadné akce

Hromadné akce v zásadě nelze konat, existuje však řada výjimek.

Související dotazy

Jak je to aktuálně (k 27. 12. 2020) s možností konání zasedání zastupitelstva?

Mohou zasedat (k 27. 12. 2020) i jiné orgány obce než zastupitelstvo?

Kolik osob se může zúčastnit svatby nebo pohřbu (k 27. 12. 2020)?

Můžeme pronajímat obecní víceúčelové hřiště nebo tělocvičnu (k 27. 12. 2020)?

Jakým způsobem je upraven provoz obecních knihoven nebo muzeí pro veřejnost (k 27. 12. 2020)?