16.02.2021

Právní poradna - newsletter č.7

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Lze pobírat důchod společně s odměnou za výkon funkce člena zastupitelstva obce?

Má obec povinnost zveřejnit strategický plán rozvoje obce?

Fyzická osoba tvrdí, že vydržela vlastnické právo k obecnímu pozemku. Jakým způsobem provést převod pozemku z vlastnictví obce na fyzickou osobu, pokud se vydržení vlastnického práva prokáže? Je nutné zveřejnit záměr?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.