08.04.2021

Právní poradna - newsletter č. 15

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Náleží místostarostovi, který bude zastupovat paní starostku v době její mateřské dovolené, zvýšená odměna? Hraje při dlouhodobém zastupování roli to, kdo je pro výkon funkce uvolněn a kdo nikoliv? Musí být navýšení odměny zastupujícího místostarosty schváleno v zastupitelstvu?

Který orgán obce rozhoduje o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí?

Který orgán obce rozhoduje o uznání dluhu?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.