29.03.2021

Právní poradna - newsletter č. 13

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Je možné zápisy ze schůzí rady zasílat e-mailem jednotlivým zastupitelům? Případně je možné anonymizovaný zápis ze schůzí rady obce zveřejnit na úředních deskách a taktéž způsobem umožňující dálkový přístup?

Ovlivňuje počet obyvatel obce její příjmy?

Za jakých okolností je možné zbavit zastupitele mandátu a nahradit jej v zastupitelstvu náhradníkem, pokud se neúčastní zasedání zastupitelstva?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.