23.01.2020

Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Poradnu v současné době využívá téměř 3000 obcí a dobrovolných svazků obcí. V databázi odpovědí je v současné době 2617 dotazů. Všechny dotazy průběžně aktualizujeme. Celkově bylo dosud odpovězeno 190 883 dotazů, to je 8 299 právních dotazů každý měsíc. Uvedené číslo zahrnuje individuální vyhledávání v databázi dotazů, zpracovávání individuálních odpovědí, odpovídání telefonických dotazů.

Novinky:

V průběhu roku 2019 jsme Poradnu pro obce propojili s texty právních předpisů. U každého dotazu tak máte možnost vidět konkrétní ustanovení právních předpisů, o které se zpracované odpovědi opírají. Zároveň máte možnost vyhledávat v kompletním znění všech právních předpisů. 

Další novinkou v poradně pro obce jsou Automatické dokumenty, které jsme pro vás připravili na konci roku 2019. Zatím můžete využívat jen vzory tří obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům. Pomocí této služby jste vytvořili 497 vyhlášek, což je za první měsíc od spuštění této služby velice dobrý výsledek. Postupně pro vás připravujeme automatické vzory smluv a vybraných interních dokumentů, například směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu. 

Proč by poradnu pro obce měla využívat každá obec?

 • Potřebujete rychlou právní pomoc            

Kdo rychle radí, dvakrát radí. Asi to znáte, kolikrát se potřebujete v nějaké oblasti ujistit, že váš postup je správný. Potřebujete rychle najít potřebné argumenty pro jednání v zastupitelstvu nebo radě. Potřebujete rychlou konzultaci, zda vznesený nárok občana je oprávněný či nikoliv. Mezi 2600 zpracovanými dotazy a odpověďmi můžete rychle a jednoduše vyhledávat a najít již vypracované stručné právní stanovisko, o které se můžete opřít. Velice pravděpodobně již stejný nebo obdobný dotaz zajímal některou z tří tisíc  uživatelských obcí před vámi. Pro rychlou právní pomoc, může každý registrovaný uživatel rovněž využít telefonické poradny.  

 • Protože potřebujete kvalitní právní poradenství

Právní poradenství je čím dál více o specializaci. Někdo se více věnuje trestnímu právu, někdo více rozvodům. Představte si tým 15 právníků, kteří se dlouhodobě specializují na oblast, kterou právě řešíte vy. Dobře se vyznají v otázkách nakládání s majetkem obce, organizace obce, veřejných zakázkách, školském právu, příspěvkových organizacích. Ve všech právních otázkách, které při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti musíte znát.  Právě takový tým právníků odpovídá na dotazy v poradneprobce.cz. 

 • Protože potřebujete uspořit své náklady 

Asi už jste se přesvědčili, že kvalitní právní poradenství není zrovna levná záležitost. Ceny se obvykle pohybují od 2 000 Kč za hodinu a výše. Vytvoření i krátkého právního stanoviska, takového, jaké můžete najít třeba na stránkách www.poradnaproobce.cz, zabere zpravidla od 20 minut do 2 hodin. Vždy záleží na složitosti řešené otázky.

Neomezené pokládání dotazů, neomezené vyhledávání v již vypracovaných právních stanoviscích na www.poradnaproobce.cz, stojí členskou obec Svazu měst a obcí 2 200 Kč ročně bez DPH.    

Kdo odpovídá na dotazy v poradně pro obce?

Na vaše otázky v poradně pro obce odpovídá několikrát oceňovaný tým KVB advokátní kanceláře s. r. o., který poskytuje spolehlivé právní zázemí městům a obcí v ČR. Tým právníků při své práci vychází z pravidla čtyř očí. Každá odpověď tak musí projít výstupní kontrolou, a to bez ohledu na to, jak zkušený právník se na jejím zpracování podílel. Disponujeme rovněž sítí externích expertů, zejména z ministerstev a akademické sféry, kterým odpovědi na dotazy zasíláme. Naším dlouhodobým cílem je sjednocování výkladové praxe.     

Pravidla pro využívání poradny pro obce

(ceny jsou uvedeny bez DPH)

Členská obec Svazu měst a obcí České republiky

Zdarma/každý kalendářní rok

Právní poradna

 • 5 dvouhodinových vstupů do Porady pro obce pro neomezené vyhledávání, nebo
 • vypracování 5 právních stanovisek (odpovědí na individuální dotazy), nebo
 • 5 telefonických konzultací s právníkem

2 200 Kč/12 měsíců

Právní poradna

 • neomezené vyhledávání v Poradně pro obce
 • neomezené vypracovávání písemných právních stanovisek
 • 5 telefonických konzultací s právníkem  
2 400 Kč/12 měsíců

Právní předpisy

 • kompletní databáze právních předpisů uveřejňovaných ve Sbírce zákonů ze systému ASPI
 • vyhledávání v právních předpisech včetně souvisejících dotazů z poradny pro obce (pouze při zakoupení modulu Právní poradna)

 

Obec, která není členem Svazu měst a obcí ČR

zdarma možnost vyhledávání v dotazech bez možnosti zobrazování odpovědí
2 400 Kč/12 měsíců

Právní předpisy

 • kompletní databáze právních předpisů uveřejňovaných ve Sbírce zákonů ze systému ASPI
 • vyhledávání v právních předpisech včetně souvisejících dotazů z poradny pro obce (pouze při zakoupení modulu Právní poradna)
9 600 Kč/12 měsíců

Právní poradna

 • neomezený vstup do poradny
 • neomezené kladení písemných dotazů
 • 5 telefonických konzultací s právníkem  
6 300 Kč/6 měsíců 

Právní poradna

 • neomezený vstup do poradny a neomezené kladení písemných dotazů
3 400 Kč/3 měsíce

Právní poradna

 • neomezený vstup do poradny a neomezené kladení písemných dotazů