02.09.2021

Základní informace o projektu

OLEK - Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území

Projekt „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674), zkráceně Obce a lokální ekonomika (OLEK), je unikátním projektem pro zkvalitnění a zefektivnění procesů a postupů ve veřejné správě v oblasti lokální ekonomiky a územního rozvoje v rámci vybraných obcí a dobrovolných svazků obcí.

Hlavním cílem projektu je nastavení procesů spolupráce a koordinace aktivit v oblasti podpory lokální ekonomiky a rozvoje území ve vybraných 10 dobrovolných svazcích obcí (dále jen DSO).

V rámci projektu budou vypracovány metodické podklady pro rozvoj lokálních ekonomik a rozvoj konkrétních DSO, obsahující konkrétní opatření a nástroje pro podporu lokální ekonomiky, které bude následně možné využít v rámci celé ČR.

Projekt přispěje k lepšímu poskytování služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky zejména prostřednictvím zavedení nových nástrojů komunikace a spolupráce s lokálními aktéry v rámci zapojených DSO, prostřednictvím nového centra specializujícího se na oblast lokálních ekonomik (Rozvojové centrum pro lokální ekonomiky) a nově vzniklé pozice Specialista DSO na rozvoj lokální ekonomiky. V rámci projektu se předpokládá zpracování návrhu legislativních změn v oblasti lokální ekonomiky.

Projekt OLEK spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

Realizační tým projektu OLEK