OLEK

OLEK - Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území

Projekt OLEK („Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území.“) se již blíží k polovině svého trvání a úsilí všech zainteresovaných subjektů přináší ovoce. Na konci listopadu byly vyprodukovány první výstupu projektu, a to pilotní Analýzy lokální ekonomiky a její dosavadní podpory ze strany obce. Tyto situační analýzy zaštitují myšlenku celého projektu OLEK, a to že lokální ekonomika je klíčová pro kvalitu života v území a jeho rozvoji, a budou nedílnou součástí strategických dokumentů zabývajících se rozvojem daného území. Celkem bylo vypracováno 20 analýz měst a obcí, které se nacházejí na území jednotlivých zapojených Dobrovolných svazků obcí.

V prvních dvou kvartálech projektu se také uskutečnily dvě setkání se specialisty Dobrovolných svazků obcí, které se týkaly mimo jiné informací a požadavků na tvorbu strategických dokumentů za pomoci Metodiky pro zpracování analýzy území, která byla vytvořena Specialisty rozvoje lokální ekonomiky a hospodaření. Hlavním cílem metodiky je nabídnout jednoduchý návod pro vypracování situační analýzy stavu území a lokální ekonomiky obce, případně širšího území jako je DSO. Druhé jednání bylo uskutečněno formou workshopu, kdy byly představeny nástroje, s jejichž pomocí mohou obce, popř. DSO, pracovat, aby aktivněji podporovali lokální ekonomiku a více využívali její potenciál. Na první polovinu ledna 2022 je naplánováno třetí setkání se specialisty DSO. Bližší informace k tomuto jednání budou poskytnuty během prosince 2021.

Byl spuštěn informační systém Projektu OLEK (www.projektolek.cz). Tento portál slouží jako informační a komunikační nástroj pro mikroregiony a Dobrovolské svazky obcí zapojené do projektu, včetně možnosti nahrávání a stahování dokumentů dostupných v informačním systému. Na hlavní stránce je možné nalézt aktuality týkající se projektu.

Projekt OLEK je veden pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674 a je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

 

11.01.2022

Metodika analýzy území z pohledu lokální ekonomiky

V rámci projektu "Obce a lokální ekonomiky" došlo k vytvoření metodiky vztahující se k jednoduchému návodu pro vypracování situační analýzy o stavu území a lokální ekonomiky obce, případně širšího území (DSO apod.)

02.09.2021

Základní informace o projektu

OLEK - Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území