14.10.2022

Projekt SMOČR: Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství

Svaz měst a obcí ČR pod záštitou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského připravuje projekt, který je oficiální doprovodnou akcí v rámci letošního předsednictví České republiky v Radě EU.

Letošní české předsednictví v Radě EU je výjimečnou příležitostí k uspořádání nejrůznějších akcí, setkání či konferencí. Svaz měst a obcí využil této příležitosti a inicioval projekt zaměřený na podporu přenosu zkušeností ze zemí EU směrem k samosprávám v zemích tzv. Východního partnerství. Tento přenos umožní městům a obcím v partnerských zemích efektivně vést samosprávu a podpořit další rozvoj na místní úrovni.

Termín: 2. - 4. 11. 2022

Na projektu se organizačně podílí: Svaz měst a obcí ČR (Iniciátor projektu), Liberecký kraj, Evropský výbor regionů, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Generální ředitelství Evropské komise pro sousedství a rozšíření EU (DG NEAR).

Místo konání: Praha / Liberec

Projekt Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství má za cíl identifikaci podmínek pro efektivní a odolnou samosprávu a přenos českých, potažmo evropských zkušeností také směrem k zemím Asociovaného tria (zeměmi Asociovaného tria jsou Ukrajina, Moldavsko, Gruzie. Označení Asociované trio se používá pro progresivnější země z uskupení Východního partnerství). Projekt reflektuje aktuální situaci a věnuje se jednak nejpalčivějším problémům, které řeší samosprávy napříč Evropou (krizové řízení, energetická tranzice), ale i otázkám směřujícím do budoucnosti – ať už jsou to aktuálně probíhající procesy decentralizace v zemích Asociovaného tria či rekonstrukce Ukrajiny.

Součástí projektu je konference Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv, která je určena zahraničním hostům, odborníkům a zástupcům samospráv a uskuteční se 4. 11. 2022 v Liberci. Více informací ZDERegistrační formulář

Projektové komponenty:
Projektové komponenty jsou propojeny tematickými provazbami  a umožní vnést do aktivit České republiky v době předsednictví v Radě EU pozornost na lokální a regionální úroveň, a to nejen u nás, ale také na Ukrajině, v Gruzii a v Moldavsku se zvláštním zaměřením na roli samospráv v nedávných krizích způsobených ruskou invazí na Ukrajinu i na potřebnou rychlou obnovu válkou postižených oblastí Ukrajiny.

  1. Zasedání Výboru regionů - Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP)
  2. Zajištění předávání zkušeností prostřednictvím exkurzí do vybraných obcí Libereckého kraje - členů Dobrovolných svazků obcí (DSO).
  3. Konference: "Perspektivy a předávání zkušeností z transformace ve vztahu k odolnosti místních samospráv"

Zúčastněné strany a cílové skupiny:

Členové CORLEAP (volení zástupci zemí EU a zemí Východního partnerství) 
Zástupci samospráv ze zemí Asociovaného tria – Ukrajina, Moldavsko, Gruzie
Zástupci lokální a regionální úrovně samospráv České republiky a zemí Evropské Unie
Zástupci politické reprezentace České republiky, diplomatické mise v zemích Asociovaného tria
Dobrovolné svazky obcí v ČR - DSO 
Svaz měst a obcí ČR a partnerské asociace měst a obcí zemí Asociovaného tria
Odborná a akademická veřejnost ČR 
Zástupci organizací EU: Evropský výbor regionů, Evropská komise
Zástupci Rady evropských obcí a regionů (CEMR)

Hlavním koordinátorem projektu je Svaz měst a obcí České republiky – Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů.

Projekt umožnilo vícezdrojové financování: Spoluhostitelem a spoluorganizátorem projektu je Liberecký kraj (spolupráce probíhá na základě Memoranda o spolupráci). Finanční podpora realizace konference a studijních cest je zajištěna grantem od České rozvojové agentury. Na projektu se podílí od jeho první fáze také Ministerstvo zahraničních věcí, projekt se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí, jako oficiální doprovodný program aktivit v rámci českého předsednictví v Radě EU v letošním roce. Během přípravy do projektu přistoupilo Generální ředitelství Evropské komise pro sousedství a rozšíření EU (DG NEAR), které přispívá k realizaci konference a podporuje účast dalších hostů ze zemí Asociovaného tria.

Harmonogram aktivit:

2.11.2022, Praha: Slavnostní zahájení akce formou recepce na Ministerstvu zahraničních věcí ČR za účasti ministra zahraničních věcí ČR (pouze pro zvané hosty)

3.11.2022, Liberec: Zasedání Výboru regionálních a místních samospráv zemí východního partnerství CORLEAP (pouze pro členy CORLEAP)

3.11.2022, Liberecký kraj: Exkurze do vybraných obcí Libereckého kraje se zaměřením na ukázku příkladů meziobecní spolupráce, krizového řízení, řešení v oblasti energetiky a odpadového hospodářství (pouze pro zvané hosty)

4.11.2022, Liberec: Konference "Perspektivy a přenos transformačních zkušeností ve vztahu k odolnosti místních samospráv". REGISTRACE

Více informací k popisu projektu, harmonogramu a programu jednotlivých dní najdete níže pod textem v dokumentech ke stažení.

Kontakty:
Svaz měst a obcí České republiky: Mgr. Monika Štěpánová, ředitelka Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, e-mail: stepanova@smocr.cz