04.11.2022

ON-LINE PŘENOS KONFERENCE: Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv

Svaz ve spolupráci s partnery pořádal 4. 11. 2022 v rámci projektu mezinárodní konferenci "Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv". Konference byla věnována krizovému managementu, obnově Ukrajiny či otázkám energetické soběstačnosti. SLEDUJTE ZÁZNAM Z KONFERENCE

Konference představovala klíčovou součást projektu, který Svaz inicioval a který v letošním roce realizoval ve spolupráci s partnery. Projekt nese název Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství a jeho cílem bylo identifikovat podmínky pro efektivní a odolnou samosprávu a přenos českých, potažmo evropských zkušeností především směrem k zemím Východního partnerství (Moldavsko, Ukrajina, Gruzie). Více o projektu: Projekt Odolná samospráva a veřejná správa v zemích východního partnerství | www.smocr.cz

Podrobný program je ke stažení ZDE

Odkaz na shrnující článek s výstupy z konference

SLEDUJTE ZÁZNAM Z KONFERENCE

Barbora Láníčková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR